สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง

วีดีโอล่าสุดจาก Youtube Channel

สถาบันโลกร้อนศึกษาประเทศไทย มูลนิธินภามิตร มอบเกียรติบัตรและบัตรนักวิจัยให้แก่ นางพยง แสนกมล เป็นนักวิจัย ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเห็ด เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ที่ฟาร์มเห็ดครูพยง – อนันต์ บ้านตาล หมู่ที่ 6ตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง นายรัฐฐะ สิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายปรีชา พันวา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทองและเกษตรกรชาวตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล ประธานสถาบันโลกร้อนศึกษาประเทศไทย มูลนิธินภามิตรและคณะ ที่เดินทางมามอบเกียรติบัตรและบัตรนักวิจัยให้แก่ นางพยง แสนกมล เป็นนักวิจัย ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเห็ด เนื่องจากเป็นผู้คิดค้นเห็ดตามธรรมชาติชนิดต่างๆ จนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป …………………………… ภาพข่าว นายจักรวุธ ปุนวามะระ สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ จังหวัดอ่างทอง

ขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อบุคคลและองค์กรเข้ารับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561

Read More >>

การเข้าร่วมโครงการ “ธงฟ้าประชารัฐ” โดยใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) “ถุงเงิน ประชารัฐ”

Read More >>

“คนค้นครู” จังหวัดอ่างทองเตรียมค้นหาครูผู้มีคณูปการต่อการศึกษา เพื่อรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2562

Read More >>

สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะและขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ บริษัท ปาร์ค อินดัสตรี จำกัด

Read More >>