สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง

วีดีโอล่าสุดจาก Youtube Channel

การประชุมคณะกรรมการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง เดือนมีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. วันนี้ ( 28 มี.ค.2561 ) ที่ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง เดือนมีนาคม 2561 ก่อนวาระการประชุมคณะกรรมการจังหวัดอ่างทองและหัวหน้าส่วนราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง จัดพิธีมอบเครื่องหมาย รักษาดินแดนยิ่งชีพและผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่นายเกรียงไกร ศรีสังข์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอ่างทอง จากนั้นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้แก่ญาตินายบัว เฉลาพักตร์ อปพร.ที่ถูกทำร้ายในขณะปฏิบัติหน้าที่ จนร่างกายพิการและทุพพลภาพ เป็นเงินสงเคราะห์ประเภทเงินชดเชย จำนวน 250,200 บาทและเงินสงเคราะห์ประเภทดำรงชีพ เดือนละ 4,170 บาท และทางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่สตรีที่ได้รับรางวัลสตรีทำงานดีเด่นและรางวัลชมเชย คือ นางสาวอุษา สุริแสง ประธานศูนย์บริการคนพิการชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา ศูนย์ฝึกอาชีพสมาคมพัฒนาอาชีพคนพิการอ่างทอง ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทสตรีผู้ประกอบอาชีพอิสระดีเด่น ภาคกลาง และมอบรางวัลชมเชย ประเภทสตรีนักบริหารดีเด่น สาขาสตรีนักบริหารภาคเอกชนดีเด่นในสถานประกอบกิจการขนาดเล็ก ให้แก่นางสาววิรัลพัชรร์ ฉิมพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพชรสยามพิพัฒน์ธัญญา จำกัด ...................................................................................... ภาพข่าว นายจักรวุธ ปุนวามะระ สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ จังหวัดอ่างทอง

ผู้ว่าอ่างทองมอบบ้านประชารัฐร่วมใจ ปันสุขคลายทุกข์ สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ในจังหวัดอ่างทอง

Read More >>