สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง

วีดีโอล่าสุดจาก Youtube Channel

สถาบันโลกร้อนศึกษาประเทศไทย มูลนิธินภามิตร มอบเกียรติบัตรและบัตรนักวิจัยให้แก่ นางพยง แสนกมล เป็นนักวิจัย ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเห็ด เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ที่ฟาร์มเห็ดครูพยง – อนันต์ บ้านตาล หมู่ที่ 6ตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง นายรัฐฐะ สิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายปรีชา พันวา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทองและเกษตรกรชาวตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล ประธานสถาบันโลกร้อนศึกษาประเทศไทย มูลนิธินภามิตรและคณะ ที่เดินทางมามอบเกียรติบัตรและบัตรนักวิจัยให้แก่ นางพยง แสนกมล เป็นนักวิจัย ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเห็ด เนื่องจากเป็นผู้คิดค้นเห็ดตามธรรมชาติชนิดต่างๆ จนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป …………………………… ภาพข่าว นายจักรวุธ ปุนวามะระ สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ จังหวัดอ่างทอง

ประกาศ สำนักงานเทศบาลตำบลโพสะ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับตัดหน้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Read More >>

ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่น เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ

Read More >>

รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

Read More >>

สำนักงาน ก.พ.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

Read More >>

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นนักปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2562

Read More >>