สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สปอตวิทยุพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วีดีโอล่าสุดจาก Youtube Channel

จังหวัดอ่างทอง จัดโครงการติดตามช่วยเหลือ สร้างอาชีพและสงเคราะห์ผู้กระทำความผิดในชุมชนจังหวัดอ่างทองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เช้าวันนี้ ( 20 ก.พ. 2561) ที่อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง นายสมยศ พุ่มน้อย ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการติดตามช่วยเหลือสร้างอาชีพและสงเคราะห์ผู้กระทำความผิดในชุมชนจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยจังหวัดอ่างทองจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและผู้พ้นโทษที่กลับเข้าไปอยู่ในสังคม ได้รับการติดตามดูแลช่วยเหลือ ให้คำแนะนำและฝึกอาชีพ ตามที่ต้องการพร้อมทั้งมีรายได้ สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ตามมาตรการบูรณาการ ในการแก้ไขฟื้นฟูติดตามดูแลช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระทำความผิดในชุมชน ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 มกราคม 2559 เป้าหมายให้ทุกจังหวัด ดำเนินการจังหวัดละ 100 คน รวม 7,600 คน ทั่วประเทศ และฝึกอบรมอาชีพตามขั้นตอน จำนวน 3 วัน 2 คืน 30 ชั่วโมง โดยให้ดำเนินการในช่วงแรกระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 จำนวน 60 คน นายปรีชา อนันต์วรนาถ ป้องกันจังหวัดอ่างทอง รายงานว่า จังหวัดอ่างทอง ได้กำหนดฝึกอบรมในช่วงตั้งแต่วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง ในสาขาช่างติดตั้งระบบไฟฟ้าและซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 30 ชั่วโมง โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทองและวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายสมยศ พุ่มน้อย ปลัดจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ทางรัฐบาลมุ่งหวังให้ประชาชนทุกกลุ่มผู้เข้ารับการบำบัด มีรายได้เพื่อให้ประเทศชาติมีผลิตภัณฑ์มวลรวมเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอ่างทอง ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการติดตามช่วยเหลือสร้างอาชีพ และสงเคราะห์ผู้กระทำความผิดในชุมชน โดยให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและผู้พ้นการลงโทษในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน จะได้ฝึกอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวและกลับตนเป็นพลเมืองดีสู่สังคมต่อไป …………………………….. ภาพข่าว นายจักรวุธ ปุนวามะระ สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ จังหวัดอ่างทอง