จังหวัดอ่างทอง ร่วมให้การต้อนรับ องคมนตรี เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

     วันที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง โดย นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงาน พร้อมทั้งปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึก บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ อาทิเช่น ชมแปลงป่าไม้ กิจกรรมปศุสัตว์ พืชผัก ผลไม้ ธนาคารข้าว และศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง ——————————— นายยุทธนา  เกษมสุข/ข่าว/ภาพ สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง  

30 October 2015
Read More >>

นับถอยหลังเข้าสู่ฤดูแล้ง น้ำใช้การ 4 เขื่อนหลัก แม้จะได้เกินเป้า แต่ยังอยู่ในเกณฑ์น้อยต้องร่วมกันประหยัด

          กรมชลประทาน เตือนตอนบนของประเทศสิ้นสุดฤดูฝน หลังกรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว พร้อมนับถอยหลังเตรียมเข้าสู่ฤดูแล้งเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป แม้ 4 เขื่อนหลัก จะได้ปริมาณน้ำใช้การได้เกินกว่าเป้าที่ตั้งไว้ แต่ก็เพียงพอเฉพาะการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศ เท่านั้น ไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนการทำนาปรัง พร้อมเตือนทุกภาคส่วนหากไม่ร่วมมือกันประหยัดน้ำอย่างจริงจัง เสี่ยงขาดแคลนน้ำได้ในอนาคต            สถานการณ์น้ำใน 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา พบว่า ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนต่างๆ เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง หลังสิ้นสุดฤดูฝนในภาคเหนือแล้ว เตรียมนับถอยหลังเข้าสู่ฤดูแล้งปี 2558/59 ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป โดยล่าสุด (27 ต.ค.58) ทั้ง 4 เขื่อน มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมกันทั้งสิน จำนวน 10,897 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 44 ของความจุอ่างฯรวมกัน เมื่อวันที่ 26 ต.ค.58 มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนรวมกันทั้งสิ้น 21.78 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการใช้น้ำรวมกัน 9.03 ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้ำใช้การได้รวมกัน 4,201 ล้านลูกบาศก์เมตร (ปริมาณน้ำมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ 524 ล้านลูกบาศก์เมตร)           แม้ว่าปริมาณน้ำใช้การได้รวมกันของเขื่องทั้ง 4 แห่ง จะมีปริมาณน้ำมากกว่าเป้าที่ได้ตั้งไว้แต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์น้อยมาก สามารถจัดสรรน้ำเพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงฤดูแล้งปี…

30 October 2015
Read More >>

วัดป่าโมกวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง จัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ที่บริเวณลำน้ำเจ้าพระยาหน้าวัดป่าโมกวรวิหาร อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายปริญญา เขมะชิต นายอำเภอป่าโมก รายงานว่า วัดป่าโมกวรวิหาร ที่มีพระพุทธไสยาสน์ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่ประชาชนเคารพนับถือเป็นจำนวนมาก ทั้งในจังหวัดอ่างทองและจังหวัดใกล้เคียง เมื่อครั้งอดีตกาลประชาชนจะพายเรือมานมัสการพระพุทธไสยาสน์ ปีละ 2 ครั้ง คือ วันกลางเดือน 4 และ วันกลางเดือน 11 เรียกกันว่า งานปิดทองไหว้พระ โดยประชาชนที่เดินทางมาไหว้พระก็จะมีการละเล่นเพลงเรือและแข่งขันเรือพายเป็นประเพณีสืบต่อกันมา พระราชสุธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่าโมกวรวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง ได้สืบสานประเพณีแข่งขันเรือยาวประเพณีฯของวัดป่าโมกวรวิหารมาเป็นประจำทุกปี สำหรับปีนี้มีเรือประเภท 30 ฝีพาย มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 4 ลำ ผลการแข่งขัน ปรากฏว่ารางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรือ ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่เรือพรหมประทาน 1 จากจังหวัดปทุมธานี รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่เรือแม่เศรษฐีเรือทอง จากจังหวัดลพบุรี รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาทและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่เรือพรหมประทาน 2 จังหวัดปทุมธานี ……………………………………………………………  นายจักรพันธ์ สาหร่ายทอง /ภาพ นายจักรวุธ…

29 October 2015
Read More >>

โครงการเข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะ(วันพระ) ณ วัดกำแพง ต.หลักฟ้า อ.ไชโย จ.อ่างทอง

     วันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑) เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนต่างๆและข้าราชการร่วมกันทำบุญวันพระเนื่องในวันนี้เป็นวันออกพรรษา ณ วัดกำแพง ต.หลักฟ้า อ.ไชโย จ.อ่างทอง ————————————————– นายจักรพันธ์ สาหร่ายทอง/ข่าว/ภาพ

27 October 2015
Read More >>

จังหวัดอ่างทองและคณะสงฆ์จังหวัดอ่างทอง จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบ 2 ปีการสิ้นพระขนม์ของพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

เวลา 15.00 น. เมื่อวันที่ 25 ต.ค.2558 ที่หอประชุมสงฆ์วัดอ่างทองวรวิหาร อ.เมือง จ.อ่างทอง นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์พระสงฆ์ประกอบพิธีสวดมาติกา สดับปกรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก……………………………………………………… ข่าว /นายจักรวุธ ปุนวามะระภาพ/นายจักรพันธ์ สาหร่ายทอง สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง

26 October 2015
Read More >>

จังหวัดอ่างทอง จัดสนทนายามเช้า(สภากาแฟ) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘

         วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จังหวัดอ่างทอง ร่วมสนทนายามเช้า(สภากาแฟ) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ เพื่อหารือข้อปฏิบัติราชการอย่างไม่เป็นทางการ พร้อมทั้งแนะนำข้าราชการที่มาดำรงตำแหน่งใหม่ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) ———————————————- จักรพันธ์ สาหร่ายทอง/ภาพ/ข่าว สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง

26 October 2015
Read More >>

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ตรวจเยี่ยมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอและกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง

     เมื่อวันที่ 14 ต.ค.2558 เวลา 09.30 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยนายสมฤกษ์ บัวใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและนางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เดินทางไปนมัสการพระมหาวีระ วีรญาโณ เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ทอง รักษาการเจ้าอาวาสวัดนางในธัมมิการาม ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งที่จังหวัดอ่างทองและร่วมถวายสังฆทาน เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอโพธิ์ทอง เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการอำเภอโพธิ์ทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีหลักในการทำงาน คือ รวดเร็ว รอบคอบ รู้คิด รู้ธรรม เน้นให้ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมมาภิบาลและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้แก่ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา     อำเภอโพธิ์ทอง มีคำขวัญว่า “ หลวงพ่อขุนอินท์อันศักดิ์สิทธิ์ ทั่วทิศเครื่องจักสาน โบราณสถานตึกคำหยาด ปลาดื่นดาษหน้าวัดข่อย เจดีย์สูงลอยวัดจุฬามณี” อำเภอโพธิ์ทอง มีพื้นที่ 219 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 15 ตำบล 110 หมู่บ้าน 14 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีประชากร 54,460 คนประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 95 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สำคัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จักสาน ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร …………………………………………………… นายจักรวุธ ปุนวามะระ/ข่าว  นายจักรพันธ์…

15 October 2015
Read More >>

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป

          สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา โดยผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสกรณ์จังหวัดอ่างทอง เลขที่ 50 ถนนอ่างทอง – สิงห์บุรี ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียม ในการสมัคร 100 บาท สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://webhost.cpd.go.th/angthong/job.html หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร.035-611021 —————————————————- ภาวิณี เรือนนาค/ข้อมูล 15 ต.ค.58

15 October 2015
Read More >>

การจัดเวทีประชาคมแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2560

                      จังหวัดอ่างทอง ได้จัดเวทีประชาคมแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2557 – 2560 (แผน 4 ปี) เพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาจังหวัด ภายใต้วิสัยทัศน์ “อ่างทองเมืองน่าอยู่ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย”          วันที่ 13 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายสมฤกษ์ บัวใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้เป็นประธานเปิดโครงการจัดเวทีประชาคมแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง พ.ศ. 2557 – 2560 ( แผน 4 ปี ) ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง เพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาจังหวัด ภายใต้วิสัยทัศน์ “อ่างทองเมืองน่าอยู่ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น 1. พัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ สู่สังคมเป็นสุข 2. พัฒนาศักยภาพ การผลิต บริโภค จำหน่ายอาหารปลอดภัย 3. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ตลาดโลก 4. ส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรม ถิ่นวีรชน และเกษตร…

13 October 2015
Read More >>