จังหวัดอ่างทอง ร่วมให้การต้อนรับ องคมนตรี เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

     วันที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง โดย นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงาน พร้อมทั้งปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึก บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ อาทิเช่น ชมแปลงป่าไม้ กิจกรรมปศุสัตว์ พืชผัก ผลไม้ ธนาคารข้าว และศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง

———————————
นายยุทธนา  เกษมสุข/ข่าว/ภาพ
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง