นับถอยหลังเข้าสู่ฤดูแล้ง น้ำใช้การ 4 เขื่อนหลัก แม้จะได้เกินเป้า แต่ยังอยู่ในเกณฑ์น้อยต้องร่วมกันประหยัด

          กรมชลประทาน เตือนตอนบนของประเทศสิ้นสุดฤดูฝน หลังกรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว พร้อมนับถอยหลังเตรียมเข้าสู่ฤดูแล้งเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป แม้ 4 เขื่อนหลัก จะได้ปริมาณน้ำใช้การได้เกินกว่าเป้าที่ตั้งไว้ แต่ก็เพียงพอเฉพาะการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศ เท่านั้น ไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนการทำนาปรัง พร้อมเตือนทุกภาคส่วนหากไม่ร่วมมือกันประหยัดน้ำอย่างจริงจัง เสี่ยงขาดแคลนน้ำได้ในอนาคต
            สถานการณ์น้ำใน 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา พบว่า ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนต่างๆ เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง หลังสิ้นสุดฤดูฝนในภาคเหนือแล้ว เตรียมนับถอยหลังเข้าสู่ฤดูแล้งปี 2558/59 ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป โดยล่าสุด (27 ต.ค.58) ทั้ง 4 เขื่อน มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมกันทั้งสิน จำนวน 10,897 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 44 ของความจุอ่างฯรวมกัน เมื่อวันที่ 26 ต.ค.58 มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนรวมกันทั้งสิ้น 21.78 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการใช้น้ำรวมกัน 9.03 ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้ำใช้การได้รวมกัน 4,201 ล้านลูกบาศก์เมตร (ปริมาณน้ำมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ 524 ล้านลูกบาศก์เมตร)

           แม้ว่าปริมาณน้ำใช้การได้รวมกันของเขื่องทั้ง 4 แห่ง จะมีปริมาณน้ำมากกว่าเป้าที่ได้ตั้งไว้แต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์น้อยมาก สามารถจัดสรรน้ำเพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงฤดูแล้งปี 2558/59 ได้เฉพาะการอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศเท่านั้น ไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนการทำนาปรังในฤดูแล้งนี้ได้
          ดังนั้น เพื่อให้การใช้น้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด เพียงพอใช้ตลอดในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนี้ และต่อเนื่องไปจนถึงต้นฤดูฝนเดือนพฤษภาคม 2559 จึงขอให้เกษตรกรพิจารณาการปลูกข้าวนาปรังให้รอบคอบ เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำสูง พร้อมกันนี้ต้องขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันรณรงค์ ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อลดความเสี่ยงต่อปัญหาการขาดแคลนน้ำที่รุนแรงได้ในอนาคต


——————————————–

ข้อมูลจาก : ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน
ภาวิณี เรือนนาค
30 ต.ค.58