วัดป่าโมกวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง จัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ที่บริเวณลำน้ำเจ้าพระยาหน้าวัดป่าโมกวรวิหาร อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายปริญญา เขมะชิต นายอำเภอป่าโมก รายงานว่า วัดป่าโมกวรวิหาร ที่มีพระพุทธไสยาสน์ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่ประชาชนเคารพนับถือเป็นจำนวนมาก ทั้งในจังหวัดอ่างทองและจังหวัดใกล้เคียง เมื่อครั้งอดีตกาลประชาชนจะพายเรือมานมัสการพระพุทธไสยาสน์ ปีละ 2 ครั้ง คือ วันกลางเดือน 4 และ วันกลางเดือน 11 เรียกกันว่า งานปิดทองไหว้พระ โดยประชาชนที่เดินทางมาไหว้พระก็จะมีการละเล่นเพลงเรือและแข่งขันเรือพายเป็นประเพณีสืบต่อกันมา พระราชสุธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่าโมกวรวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง ได้สืบสานประเพณีแข่งขันเรือยาวประเพณีฯของวัดป่าโมกวรวิหารมาเป็นประจำทุกปี สำหรับปีนี้มีเรือประเภท 30 ฝีพาย มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 4 ลำ ผลการแข่งขัน ปรากฏว่ารางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรือ ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่เรือพรหมประทาน 1 จากจังหวัดปทุมธานี รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่เรือแม่เศรษฐีเรือทอง จากจังหวัดลพบุรี รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาทและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่เรือพรหมประทาน 2 จังหวัดปทุมธานี

…………………………………………………………… 
นายจักรพันธ์ สาหร่ายทอง /ภาพ
นายจักรวุธ ปุมวามะระ /ข่าว