ขอเชิญร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ TO BE NUMBER ONE จังหวัดอ่างทอง

          นายทรงวุฒิ หุตามัย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง แจ้งว่า จังหวัดอ่างทองจะจัดทำตราสัญลักษณ์ TO BE NUMBER ONE จังหวัดอ่างทอง ที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ “อ่างทองเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก TO BE NUMBER ONE และประชาชนทั่วไปร่วมออกแบบตราสัญลักษณ์ TO BE NUMBER ONE จังหวัดอ่างทอง โดยส่งผลงานเข้าประกวด ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2558 – 15 มกราคม 2559 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองเป็นไฟล์อิเลคทรอนิค หรือทาง e-mail : angthong.tobenumberone@gmail.com ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

————————————————-
ภาวิณี เรือนนาค/ข้อมูล
30 พ.ย.58