ข่าวประชาสัมพันธ์ การควบคุมดูแลลูกจ้างแรงงานต่างด้าวในช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2558

——————————————
ภาวิณี เรือนนาค/ข้อมูล
24 พ.ย.58