จังหวัดอ่างทองร่วมกันซ้อมปั่นจักรยาน ครั้งที่ 3 ในกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ”

   

        เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.00 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้นำนักปั่นที่จะเข้าร่วมกิจกรรม ”ปั่นเพื่อพ่อ” ซ้อมปั่นจักรยานตั้งแต่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง จนถึง วัดท่าสุทธาวาส ซึ่งการซ้อมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 โดยจะมีการซ้อมใหญ่ วันที่ 4 ธันวาคม 2558 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนวันปั่นจริง ในวันที่ 11 ธันวาคมนี้

——————————-

นายณัฐวัตร แก้วบวร/ข่าว
นายยุทธนา เกษมสุข /ภาพ 
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง