จังหวัดอ่างทอง มอบบ้าน โครงการสร้างบ้าน 89 หลัง “ คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.”

      ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดโครงการสร้างบ้าน 89 หลัง “ คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ได้ดำเนินการก่อสร้างบ้านตามโครงการดังกล่าวให้แก่ครอบครัวของเด็กชายนัฐพัฒน์ แตงพันธุ์ อายุ 13 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายวีร์วุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานมอบบ้าน” คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.”เมื่อวันที่ 30พฤศจิกายน 2558 นางมณฑ์นัทอร วุฒิวิญานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 กล่าวว่าเด็กชายนัฐพัฒน์ แตงพันธุ์ อาศัยอยู่บ้านของยาย ซึ่งมีสภาพเก่าทรุดโทรม มุงด้วยสังกะสี ผุพัง ไม่สามารถคุ้มแดด คุ้มฝนหรือสัตว์ร้ายได้ ทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ลำบาก ครอบครัวของเด็กชายนัฐพัฒน์ แตงพันธุ์ มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 3,000 บาท การสร้างบ้านนักเรียน”คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.”หลังนี้ พระราชสุธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่าโมกข์วรวิหาร สนับสนุนทุนก่อสร้าง 5,000 บาท ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 คณะครู อาจารย์ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอป่าโมก สมทบเงินทุน จำนวน 145,220 บาท

———————————
นายจักรวุธ ปุนวามะระ /ข่าว
นายณัฐวัตร แก้วบวร/ภาพ 
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง