แจ้งเตือนการหลอกซื้อขาย หลักฐานการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5)

     

          นายขจรชัย วัฒนาประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย ตามปรากฏข่าวสารทางสื่อสารมวลชนว่ามีกลุ่มบุคคลเข้าทำการหลอกลวงประชาชนในพื้นที่อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี มาขอซื้อหลักฐานการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) จากประชาชน ในราคาไร่ละ 3,000 – 4,000 บาท โดยอ้างว่าเป็นโครงการ/นโยบายของมูลนิธิชัยพัฒนาและเป็นงบราชการลับของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย และเมื่อขายแล้วยังสามารถเข้าไปทำประโยชน์ในที่ดินได้เช่นเดิม ทั้งนี้ จังหวัดอุดรธานีได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ปรากฏว่ามีกลุ่มบุคคลแอบอ้างและทำการหลอกลวงประชาชนจริง จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนอย่างหลงเชื่อกลุ่มบุคคลดังกล่าว


—————————————–
ภาวิณี เรือนนาค/ข้อมูล
20 พ.ย.58