จังหวัดอ่างทอง พสกนิกรชาวอ่างทอง แห่เข้าคิวลงทะเบียนปั่นเพื่อพ่อ ก่อนเวลารับสมัครอย่างเนืองแน่น ที่บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดอ่างทอง เช้าวันนี้ ( 2 พ.ย.2558 )

          ที่บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดอ่างทอง เช้าวันนี้ ( 2 พ.ย.2558 ) ซึ่งเป็นวันแรกของการรับสมัครลงทะเบียนปั่นจักรยานเพื่อพ่อ “BIKE FOR DAD” มีพสกนิกรชาวจังหวัดอ่างทอง เดินทางมาเข้าคิวรอสมัครด้วยตนเองตั้งแต่เวลา 07.30 น.นายวีร์วุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและเจ้าหน้าที่รับสมัครให้การต้อนรับรวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เดินทางมาสมัครร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ชาวอ่างทองกว่า 200 คน มารอลงทะเบียนปั่นเพื่อพ่อ ตั้งแต่ก่อน 08.30 น.ซึ่งการรับสมัครลงทะเบียนของจังหวัดอ่างทองจะมีไปจนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ส่วนผู้ที่อยู่ต่างอำเภอก็สามารถสมัครได้ที่ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดอ่างทองเช่นกัน …………………………………………………………………………

2 November 2015
Read More >>

อ่างทองเข้มงวดการรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลลอยกระทง

          นายรัฐฐะ สิริธรังสี ปลัดจังหวัดอ่างทอง แจ้งว่า เนื่องจากขณะนี้ใกล้ถึงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2558 ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลทำให้เกิดอันตราย เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จังหวัดอ่างทองจึงได้กำหนดมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลลอยกระทงดังนี้          1. การเพิ่มความเข้มงวด กวดขัน และตรวจตรา สถานบริการ สถานบันเทิง ท่าเรือ โป๊ะหรือเรือสถานีขนส่ง โดยประสานกรมเจ้าท่าในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการกำกับ ดูแล สอดส่อง ตรวจตราสถานที่ดังกล่าว เพื่อมิให้เกิดอุบัติเหตุจากการจุดพลุหรือดอกไม้เพลิง และกำชับมิให้เรือ ท่าเรือ หรือโป๊ะมีการบรรทุกประชาชน/ผู้โดยสาร หรือผู้มาร่วมงานประเพณีลอยกระทง จนมีน้ำหนักเกินมาตรฐาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งเพิ่มความเข้มงวด กวดขันและตรวจตรา ร้านจำหน่ายดอกไม้เพลิงตลอดจนผู้ประกอบการดอกไม้เพลิงในเขตพื้นที่อำเภอให้เพิ่มความระมัดระวังในการเก็บรักษาดอกไม้เพลิง ฯลฯ โดยให้ถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 ตลอดจนระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากมีการฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามกฎหมายโดยเด็ดขาด           2. กรณีการปล่อยโคมลอย โคมควัน ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอท้องที่ ไม่มีอำนาจในการอนุญาตในการจุดหรือปล่อยโคมลอย โคมควัน จึงหลีกเลี่ยงหรืองดและขอความร่วมมือไม่ให้มีการปล่อยโคมลอย โคมควัน เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหรือบุคคลอื่น และอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สาธารณชน โดยให้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ และหากก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอาญาอย่างเฉียบขาดเช่นเดียวกัน  …

2 November 2015
Read More >>