จังหวัดอ่างทอง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา ในปี พ.ศ. 2558

     เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 58 เวลา 14.30 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา ในปี พ.ศ. 2558 พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ปลัดจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้าและประชาชนในจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมสงฆ์วัดอ่างทองวรวิหาร อำเภอเมืองอ่างทอง จัดขึ้นโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง ………………………………………………………………… นายยุทธนา เกษมสุข /ภาพ/ข่าว

5 November 2015
Read More >>