ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ตรวจเยี่ยมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอและกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอแสวงหา

     เวลา 15.00 น. เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2558 ที่ผ่านมา นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายสมฤกษ์ บัวใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง, นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองและนายรัฐฐะ สิริธรังศรี ปลัดจังหวัดอ่างทอง เดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการอำเภอแสวงหา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยให้ใช้หลักในการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้แก่ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาและหลักธรรมมาภิบาล โดยทำงานด้วยความรวดเร็ว รอบคอบ รู้คิด รู้ธรรม     อำเภอแสวงหา มีคำขวัญว่า “ แสวงหาถิ่นวีรชน งามเลิศล้นหัตถกรรม สวยล้ำผ้าทิมือ เลื่องลือฟาร์มตัวอย่าง ยุคแรกสร้างบ้านคูเมือง รุ่งเรืองพระศรีศาสนา ปวงประชาล้วนเป็นคนดี” อำเภอแสวงหา มีพื้นที่ 183.66 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 7 ตำบล 61 หมู่บ้าน มีเทศบาลตำบล 2 แห่งและองค์การบริหารส่วนตำบล 2 แห่ง มีประชากร 34,906 คน ประชากรนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 75 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สำคัญ ได้แก่ ตะกร้าลาบพิกุลจิ๋ว ต้นไม้มงคล ………………………………………………………

10 November 2015
Read More >>