อ่างทองจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในงานปั่นเพื่อพ่อ

        จังหวัดอ่างทองจัดทำพานพุ่มดอกไม้ขนาดใหญ่ พร้อมต้นโพธิ์เงินโพธิ์ทอง เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในงานปั่นเพื่อพ่อ Bike for DAD          นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดอ่างทองได้กำหนด จัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for DAD” ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 พร้อมกับทุกจังหวัด ทั่วประเทศ บนเส้นทางสิริมงคล 29 ก.ม. จากศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ไปยังอำเภอป่าโมก ถึงวัดท่าสุทธาวาส แล้ววกกลับมาสิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัดอ่างทองนั้น           เพื่อให้ประชาชนที่มาร่วมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ได้มีส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อย่างกว้างขวาง จังหวัดอ่างทองจึงได้จัดทำพานพุ่มดอกไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 18 นิ้ว จำนวน 20 พาน เพื่อให้ประชาชนได้นำดอกไม้สีเหลืองไปปักลงบนพานพุ่ม ทุกพุ่มจนครบ พร้อมเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบเป็นกองทุนเพื่อนำไปซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ในจังหวัดอ่างทองที่ยังมีอยู่เป็นจำนวนมาก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ      …

13 November 2015
Read More >>