จังหวัดอ่างทอง แถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 ที่จังหวัดอ่างทองจะเป็นเจ้าภาพในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2558

     เวลา 10.00 น. เมื่อวันที่ 13 พ.ย.2558 ณ ห้องประชุมสังเวียนพัฒนมงคล โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง แถลงข่าวสื่อมวลชนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 ที่จังหวัดอ่างทองจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2558 โดยมีนายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยนายพิธาน พื้นทอง ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายสุดใจ มอญรัต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง, นางมณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 และนางสาวอาภาภร วรรณสุนธยา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชน      นายสุดใจ มอญรัต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กล่าวว่า “จังหวัดอ่างทอง จัดศูนย์การประกวดงานศิลปหัตถกรรมไว้ถึง 30 ศูนย์ใน 7 อำเภอของจังหวัดอ่างทอง ในวันที่ 18 ธันวาคมวันเปิดงานจะมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนในจังหวัดอ่างทอง, การแสดงของศิลปินโหมโรงและนักร้องชื่อดังไชยา มิตรชัยมาร่วมงานด้วย” ….. นายสุดใจ มอญรัต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  ————————————————- ข่าว/ นายจักรวุธ ปุนวามะระ  ภาพ/นายยุทธนา เกษมสุข สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง

16 November 2015
Read More >>