การเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559

          ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กำหนดแนวทางให้ทุกจังหวัดดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2559 ภายใต้ชื่อการรณรงค์ว่า “สุขกาย สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย รับปีใหม่ 2559”  นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง แจ้งว่า การรณรงค์ดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ช่วง คือช่วยเตรียมความพร้อมและช่วงรณรงค์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 28 ธันวาคม 2558 และในช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2558 – 4 มกราคม 2559 รวม 7 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเตือนประชาชนให้มีจิตสำนึกในการเดินทางอย่างปลอดภัย มีความเป็นมงคล และเป็นการอวยพรให้ประชาชนก้าวสู่ปีใหม่ได้อย่างมีความสุช          ในการนี้ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอ่างทอง ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 5 มาตรการ และมาตรการเน้นหนัก 2 มาตรการ ได้แก่ มาตรการป้องกันและมาตรการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย มีวินัยจราจร…

17 November 2015
Read More >>

จังหวัดอ่างทองขอเชิญเที่ยวงานตลาดนัดชุมชน และงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558

          จังหวัดอ่างทองขอเชิญเที่ยวงานตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ และงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2558 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยในงานมีการจำหน่ายสินค้าราคาถูก สินค้า OTOP และสินค้าเกษตรมากมาย พร้อมชมการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล , วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน , เพลงอีแซวตำบลคลองวัว และในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ชมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง OTOP ชิงรางวัลเงินสด และร่วมประเพณีลอยกระทงบริเวณท่าน้ำหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ———————————————– ภาวิณี เรือนนาค/ข้อมูล 17 พ.ย.58

17 November 2015
Read More >>