จังหวัดอ่างทองร่วมบันทึกเทปถวายพระพร ๕ ธันวา ณ ห้องแสดงใหญ่ (ช่อง๑๑)

            วันนี้ (๑๙ พ.ย.๕๘) เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และ นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ ——————————————— ภาวิณี เรือนนาค/ข้อมูล ๑๙ พ.ย.๕๘

19 November 2015
Read More >>