จังหวัดอ่างทองร่วมกันซ้อมปั่นจักรยาน ครั้งที่ 2 ในกิจกรรม ”ปั่นเพื่อพ่อ”

     เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.00 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้นำนักปั่นที่จะเข้าร่วมกิจกรรม ”ปั่นเพื่อพ่อ” ซ้อมปั่นจักรยานตั้งแต่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง จนถึงที่ว่าการอำเภอป่าโมก ซึ่งการซ้อมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2      โดยจะมีการซ้อม ครั้งต่อไปวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 และซ้อมใหญ่ วันที่ 4 ธันวาคม 2558 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนวันปั่นจริง ในวันที่ 11 ธันวาคมนี้ ——————————- นายยุทธนา  เกษมสุข /ข่าว/ภาพ สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง

20 November 2015
Read More >>

แจ้งเตือนการหลอกซื้อขาย หลักฐานการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5)

                นายขจรชัย วัฒนาประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย ตามปรากฏข่าวสารทางสื่อสารมวลชนว่ามีกลุ่มบุคคลเข้าทำการหลอกลวงประชาชนในพื้นที่อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี มาขอซื้อหลักฐานการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) จากประชาชน ในราคาไร่ละ 3,000 – 4,000 บาท โดยอ้างว่าเป็นโครงการ/นโยบายของมูลนิธิชัยพัฒนาและเป็นงบราชการลับของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย และเมื่อขายแล้วยังสามารถเข้าไปทำประโยชน์ในที่ดินได้เช่นเดิม ทั้งนี้ จังหวัดอุดรธานีได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ปรากฏว่ามีกลุ่มบุคคลแอบอ้างและทำการหลอกลวงประชาชนจริง จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนอย่างหลงเชื่อกลุ่มบุคคลดังกล่าว —————————————– ภาวิณี เรือนนาค/ข้อมูล 20 พ.ย.58

20 November 2015
Read More >>

โครงการปั่น ปัน บุญ ไหว้พระ 9 วัด

          องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าโรงทอง จัดโครงการปั่น ปัน บุญ ไหว้พระ 9 วัด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือน ธันวาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ส่งเสริมให้ผู้นำท้องถิ่น เด็ก เยาวชน ประชาชน เกิดความซาบซึ้งต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของวัดและสถานที่ต่างๆ ทั้งที่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย ———————————————— ภาวิณี เรือนนาค/ข้อมูล 20 พ.ย.58          

20 November 2015
Read More >>

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง

                  นายธวัช ศรีวิลัย ธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง แจ้งว่า  ด้วยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทองได้จัดทำเว็บไซต์ http://www.treasury.go.th/pv_angthong เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง โดยสามารถเข้าชมและร่วมแสดงความคิดเห็นในหน้าเว็บไซต์ว่ามีความพึงพอใจต่อรูปแบบของเว็บไซต์หรือไม่อย่างไร โดยหากมีข้อสงสัยหรือคำแนะนำติชมประการใดสามารถส่งข้อมูลมาได้ที่ E-Mail : rtang@treasury.go.th ———————————– ภาวิณี เรือนนาค/ข้อมูล 20 พ.ย.58

20 November 2015
Read More >>