อ่างทองประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for DAD”

          ผู้ที่สมัครในกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for DAD” ของจังหวัดอ่างทอง สามารถตรวจสอบรายชื่อเพื่อรับสิ่งของพระราชทานได้ที่เว็บไซต์ http://www.angthong.go.th/bikefordad/ หรือบริเวณ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) และที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ           กำหนดการรับสิ่งของพระราชทาน ลำดับที่ 1 – 1,500 รับสิ่งขอพระราชทาน ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 11.00 – 14.00 น. ณ หอประชุมเมืองอ่างทอง ลำดับที่ 1,501 – 4,626 รับสิ่งขอพระราชทาน ในวันที่ 6 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 – 14.00 น. ณ หอประชุมเมืองอ่างทอง ————————————————– ภาวิณี เรือนนาค/ข้อมูล 26 พ.ย.58

26 November 2015
Read More >>