จังหวัดอ่างทอง มอบบ้าน โครงการสร้างบ้าน 89 หลัง “ คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.”

      ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดโครงการสร้างบ้าน 89 หลัง “ คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ได้ดำเนินการก่อสร้างบ้านตามโครงการดังกล่าวให้แก่ครอบครัวของเด็กชายนัฐพัฒน์ แตงพันธุ์ อายุ 13 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายวีร์วุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานมอบบ้าน” คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.”เมื่อวันที่ 30พฤศจิกายน 2558 นางมณฑ์นัทอร วุฒิวิญานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 กล่าวว่าเด็กชายนัฐพัฒน์ แตงพันธุ์ อาศัยอยู่บ้านของยาย ซึ่งมีสภาพเก่าทรุดโทรม มุงด้วยสังกะสี ผุพัง ไม่สามารถคุ้มแดด คุ้มฝนหรือสัตว์ร้ายได้ ทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ลำบาก ครอบครัวของเด็กชายนัฐพัฒน์ แตงพันธุ์ มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 3,000 บาท การสร้างบ้านนักเรียน”คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.”หลังนี้ พระราชสุธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่าโมกข์วรวิหาร สนับสนุนทุนก่อสร้าง 5,000 บาท ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 คณะครู อาจารย์ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอป่าโมก สมทบเงินทุน…

30 November 2015
Read More >>

ขอเชิญร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ TO BE NUMBER ONE จังหวัดอ่างทอง

          นายทรงวุฒิ หุตามัย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง แจ้งว่า จังหวัดอ่างทองจะจัดทำตราสัญลักษณ์ TO BE NUMBER ONE จังหวัดอ่างทอง ที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ “อ่างทองเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก TO BE NUMBER ONE และประชาชนทั่วไปร่วมออกแบบตราสัญลักษณ์ TO BE NUMBER ONE จังหวัดอ่างทอง โดยส่งผลงานเข้าประกวด ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2558 – 15 มกราคม 2559 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองเป็นไฟล์อิเลคทรอนิค หรือทาง e-mail : angthong.tobenumberone@gmail.com ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ————————————————- ภาวิณี เรือนนาค/ข้อมูล 30 พ.ย.58

30 November 2015
Read More >>