ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ตรวจเยี่ยมคณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอ่างทอง

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยนางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เดินทางไปตรวจเยี่ยมคณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายแพทย์พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทองและคณะแพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลอ่างทองให้การต้อนรับ นายแพทย์ณรงค์ คันธกุลดุษฏี รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลอ่างทองรายงานว่า โรงพยาบาลอ่างทอง เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 324 เตียง มีวิสัยทัศน์คือ “เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ ที่มีมาตรฐานเพื่อการบริการประชาชนให้มีสุขภาพดี” และมีพันธกิจ ได้แก่ “พัฒนาโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน ให้บริการแบบองค์รวม ด้วยระบบการจัดทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจและบุคลากรมีความสุข” โรงพยาบาลอ่างทอง ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในและผู้ป่วยฉุกเฉิน มีบริการตรวจรักษา 15 สาขา มีบริการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสุขภาพในระดับปฐมภูมิ ในชุมชนตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองและให้บริการทางวิชาการ โดยเป็นที่ฝึกปฏิบัติงานของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ นักศึกษาพยาบาล นักศึกษาเภสัชศาสตร์ กายภาพบำบัดและพยาธิวิทยา  ………………………………………… ข่าว/นายจักรวุธ ปุนวามะระ  ภาพ/นายยุทธนา เกษมสุข สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง

12 November 2015
Read More >>

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ตรวจเยี่ยมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอและกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอแสวงหา

     เวลา 15.00 น. เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2558 ที่ผ่านมา นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายสมฤกษ์ บัวใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง, นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองและนายรัฐฐะ สิริธรังศรี ปลัดจังหวัดอ่างทอง เดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการอำเภอแสวงหา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยให้ใช้หลักในการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้แก่ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาและหลักธรรมมาภิบาล โดยทำงานด้วยความรวดเร็ว รอบคอบ รู้คิด รู้ธรรม     อำเภอแสวงหา มีคำขวัญว่า “ แสวงหาถิ่นวีรชน งามเลิศล้นหัตถกรรม สวยล้ำผ้าทิมือ เลื่องลือฟาร์มตัวอย่าง ยุคแรกสร้างบ้านคูเมือง รุ่งเรืองพระศรีศาสนา ปวงประชาล้วนเป็นคนดี” อำเภอแสวงหา มีพื้นที่ 183.66 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 7 ตำบล 61 หมู่บ้าน มีเทศบาลตำบล 2 แห่งและองค์การบริหารส่วนตำบล 2 แห่ง มีประชากร 34,906 คน ประชากรนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 75 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สำคัญ ได้แก่ ตะกร้าลาบพิกุลจิ๋ว ต้นไม้มงคล ………………………………………………………

10 November 2015
Read More >>

จังหวัดอ่างทอง จัดพิธีเปิดศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ประจำจังหวัดอ่างทอง

     วันนี้ (6 พฤศจิกายน 2558 ) เวลา 11.00 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง หลังเก่า ชั้น 1 โดยศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดอ่างทองมีสินค้ามากมายให้เลือกสรร อาทิเช่น ตุ๊กตาชาววัง ผลิตภัณฑ์จักสาน กลองหลากหลายชนิด และอื่นๆ อีกมากมาย ———————————————— นายยุทธนา เกษมสุข/ข่าว/ภาพ สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง  

6 November 2015
Read More >>

จังหวัดอ่างทอง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา ในปี พ.ศ. 2558

     เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 58 เวลา 14.30 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา ในปี พ.ศ. 2558 พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ปลัดจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้าและประชาชนในจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมสงฆ์วัดอ่างทองวรวิหาร อำเภอเมืองอ่างทอง จัดขึ้นโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง ………………………………………………………………… นายยุทธนา เกษมสุข /ภาพ/ข่าว

5 November 2015
Read More >>

โครงการเข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะ(วันพระ) ณ วัดโพธิ์เอน หมู่ที่ ๕ ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

วันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๒) เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนต่างๆและข้าราชการร่วมกันทำบุญวันพระ ณ วัดโพธิ์เอน หมู่ที่ ๕ ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ————————————————–

4 November 2015
Read More >>

จังหวัดอ่างทอง พสกนิกรชาวอ่างทอง แห่เข้าคิวลงทะเบียนปั่นเพื่อพ่อ ก่อนเวลารับสมัครอย่างเนืองแน่น ที่บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดอ่างทอง เช้าวันนี้ ( 2 พ.ย.2558 )

          ที่บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดอ่างทอง เช้าวันนี้ ( 2 พ.ย.2558 ) ซึ่งเป็นวันแรกของการรับสมัครลงทะเบียนปั่นจักรยานเพื่อพ่อ “BIKE FOR DAD” มีพสกนิกรชาวจังหวัดอ่างทอง เดินทางมาเข้าคิวรอสมัครด้วยตนเองตั้งแต่เวลา 07.30 น.นายวีร์วุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและเจ้าหน้าที่รับสมัครให้การต้อนรับรวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เดินทางมาสมัครร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ชาวอ่างทองกว่า 200 คน มารอลงทะเบียนปั่นเพื่อพ่อ ตั้งแต่ก่อน 08.30 น.ซึ่งการรับสมัครลงทะเบียนของจังหวัดอ่างทองจะมีไปจนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ส่วนผู้ที่อยู่ต่างอำเภอก็สามารถสมัครได้ที่ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดอ่างทองเช่นกัน …………………………………………………………………………

2 November 2015
Read More >>

อ่างทองเข้มงวดการรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลลอยกระทง

          นายรัฐฐะ สิริธรังสี ปลัดจังหวัดอ่างทอง แจ้งว่า เนื่องจากขณะนี้ใกล้ถึงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2558 ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลทำให้เกิดอันตราย เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จังหวัดอ่างทองจึงได้กำหนดมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลลอยกระทงดังนี้          1. การเพิ่มความเข้มงวด กวดขัน และตรวจตรา สถานบริการ สถานบันเทิง ท่าเรือ โป๊ะหรือเรือสถานีขนส่ง โดยประสานกรมเจ้าท่าในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการกำกับ ดูแล สอดส่อง ตรวจตราสถานที่ดังกล่าว เพื่อมิให้เกิดอุบัติเหตุจากการจุดพลุหรือดอกไม้เพลิง และกำชับมิให้เรือ ท่าเรือ หรือโป๊ะมีการบรรทุกประชาชน/ผู้โดยสาร หรือผู้มาร่วมงานประเพณีลอยกระทง จนมีน้ำหนักเกินมาตรฐาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งเพิ่มความเข้มงวด กวดขันและตรวจตรา ร้านจำหน่ายดอกไม้เพลิงตลอดจนผู้ประกอบการดอกไม้เพลิงในเขตพื้นที่อำเภอให้เพิ่มความระมัดระวังในการเก็บรักษาดอกไม้เพลิง ฯลฯ โดยให้ถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 ตลอดจนระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากมีการฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามกฎหมายโดยเด็ดขาด           2. กรณีการปล่อยโคมลอย โคมควัน ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอท้องที่ ไม่มีอำนาจในการอนุญาตในการจุดหรือปล่อยโคมลอย โคมควัน จึงหลีกเลี่ยงหรืองดและขอความร่วมมือไม่ให้มีการปล่อยโคมลอย โคมควัน เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหรือบุคคลอื่น และอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สาธารณชน โดยให้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ และหากก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอาญาอย่างเฉียบขาดเช่นเดียวกัน  …

2 November 2015
Read More >>