ขอเชิญรับฟังการรายงานข่าวการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 จังหวัดอ่างทอง

          จังหวัดอ่างทอง นำโดยนายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง และสมาคมวิทยุกระจายเสียงอ่างทอง ขอเชิญรับฟัง การรายงานข่าวการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559  ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น.โดยมีสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาโรงเรียนสตรีอ่างทอง F.M.101.75 เป็นแม่ข่ายถ่ายทอดเสียงไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดอ่างทองกว่า 15 สถานีรับสัญญาณถ่ายทอดเสียงทาง F.M.101.75 MHz และทางวิทยุออนไลน์ http://www.sa.ac.th/101.75/radio_online.htm

29 December 2015
Read More >>

ผู้ว่าฯลงตรวจคุณภาพสินค้าห้างบิ๊กซี

      เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้ (25 ธ.ค.58) นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่ภายในบริเวณห้างบิ๊กซี อ่างทอง โดยมีการตรวจเยี่ยมการจัดงานลดราคาสินค้าเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ในช่วงเทศการปีใหม่ ซึ่งประชาชนนิยมซื้อกระเช้าของขวัญเพื่อมอบให้แก่ญาติผู้ใหญ่ และบุคคลที่เคารพนับถือ ไม่ว่าจะเป็นกระเช้าจากเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ ผลไม้กระป๋อง ขนม คุกกี้ นม และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ที่นำมาจัดกระเช้าของขวัญให้ลูกค้าได้เลือกซื้อหาตามที่ต้องการ โดยจะเน้นฉลาก ราคา วันเดือนปีที่ผลิต เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าดีมีคุณภาพตามมาตรฐานภาพ/ข่าว นายณัฐวัตร แก้วบวร สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง ภาพ/ข่าว นายณัฐวัตร แก้วบวร  สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง

25 December 2015
Read More >>

อ่างทองได้จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2558

      วันนี้ (24 ธ.ค. 58) เวลา 10.00 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2558 “สังคมบูรณาการด้านการเข้าถึงและการส่งเสริมพลังเพื่อคนทั้งมวล” เพื่อให้ความสำคัญกับคนพิการ เพื่อให้ได้รับสิทธิและบริกรในทุกด้าน ณ อาคารสำนึกรักบ้านเกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ……………………………………………. ภาพ/ข่าว นายณัฐวัตร แก้วบวร สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง

24 December 2015
Read More >>

จังหวัดอ่างทอง จัดการแสดงพื้นบ้าน (ลิเก) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

          จังหวัดอ่างทอง จัดการแสดงพื้นบ้าน (ลิเก) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558           นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง แจ้งว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดอ่างทอง โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง และเครือข่ายทางวัฒนธรรม กำหนดจัดการแสดงพื้นบ้าน จังหวัดอ่างทอง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 และเพื่อส่งเสริมความเป็นไทย วิถีไทย ภูมิปัญญาด้านการแสดงพื้นบ้าน ตลอดจนสร้างรายได้ให้แก่ศิลปินและประชาชนในท้องถิ่น ภายใต้วิสัยทัศน์ของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2563 “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จึงขอเชิญชวนข้าราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครและประชาชนเข้าร่วมรับชมการแสดงพื้นบ้าน ลิเกคณะ “พงษ์ศักดิ์ สวนศรี” ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป…

23 December 2015
Read More >>

อ่างทองจัดโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ประจำปี 2559

        จังหวัดอ่างทอง กำหนดจัดโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2559 ณ วัดโพธิธรรมโชติยาราม อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง          นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง แจ้งว่า จังหวัดอ่างทอง โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง กำหนดจัดโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เน้นความพอเพียง ความเรียบง่าย ปลอดจากอบายมุข ด้วยการเข้าวัดปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ เจริญจิตตภาวนา น้อมนำหลักธรรมคำสอนและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประพฤติปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความสงบร่มเย็นเป็นสุข ความเจริญมั่นคงทั้งต่อตนเอง ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดโพธิธรรมโชติยาราม อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง และศาสนสถานที่เข้าร่วมโครงการฯ ทุกแห่งในจังหวัดอ่างทอง ——————————————————…

23 December 2015
Read More >>

ผู้ว่าฯ เข้าเยี่ยมชมโรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค

      วันนี้ ( 22 ธ.ค. 58 ) เวลา 09.00 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายสมฤกษ์ บัวใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมคณะส่วนราชการ เข้าเยี่ยมชม กิจกรรมและการปฏิบัติงานของบริษัทไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งให้แนวทางการทำงาน เพื่อการบูรณาการองค์กรในการทำงานร่วมกับภาครัฐ เอกชน เพื่อความยั่งยืนขององค์กรต่อไป …………………………………………… ภาพ/ข่าว นายณัฐวัตร แก้วบวร สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง

22 December 2015
Read More >>

อ่างทองเตรียมพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ 2559

        จังหวัดอ่างทองเตรียมพร้อมดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ภายใต้คำขวัญ “สุขกาย สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย รับปีใหม่ 2559” ในช่วงระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2558 – 4 มกราคม 2559          นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า การดำเนินการในปีนี้ จังหวัดอ่างทองคาดหวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ไม่มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต โดยเน้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการต่างๆ อย่างเข้มข้น โดยเฉพาะมาตรการบังคับใช้กฎหมาย มาตรการด้านสังคมและชุมชน และมาตรการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ได้ขอให้หน่วยงานประเมินปัญหาและสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่ผ่านมาเพื่อดำเนินการแก้ไข เช่น สภาพของถนน จุดเสี่ยง จุดอันตราย ไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟจราจร ปัญหาของคนผู้ใช้รถใช้ถนน เป็นต้น          สำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่ของจังหวัดอ่างทอง เมื่อปี 2558 ที่ผ่านมา พบการเกิดอุบัติเหตุ 41 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 41 ราย เสียชีวิต 2 ราย อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดกับรถจักรยานยนต์ถึงร้อยละ 67.44 รองลงมาคือรถปิคอัพ โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนดและเมาสุรา ถนนที่เกิดอุบัติเหตุก็คือถนนทางหลวงแผ่นดิน และถนนใน อบต./หมู่บ้าน ช่วงเวลาที่เกิดจะเป็นช่วงกลางคืนตั้งแต่ 16.00…

21 December 2015
Read More >>

จังหวัดอ่างทองจัดกิจกรรมทำบุญในวันธรรมสวนะ

    วันนี้ ( 18 ธ.ค. 58 ) เวลา 07.00 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายสมฤกษ์ บัวใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัด และชาวบ้านในพื้นที่ ตำบลอบทม อำเภอสามโก้ ร่วมกันทำบุญและถวายภัตราหารแก่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในวัน (วันพระ) ที่วัดวงษ์สุวรรณ ตำบลอบทม อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง    วัดวงษ์สุวรรณ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลอบทม อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2495 โดยมีนายสุวรรณ บุญประเสริฐ บริจาคที่ดินให้สร้างวัด ร่วมกับชาวบ้านในการร่วมแรงและสละทรัพ์ช่วยกันสร้าง จึงชื่อ ” วัดวงษ์สุวรรณ” มีที่มาเพื่เป็นเกียรติแก่ผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2539 ………………………………………………. ภาพ/ข่าว นายณัฐวัตร แก้วบวร สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง

18 December 2015
Read More >>

สปข.8 กาญจนบุรี เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรผู้ประกาศ

          สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2559          นางสาวสมมาตร รัตนแสง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 เปิดเผยว่า กรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดทำบันทึกข้อตกลง ในการจัดอบรมหลักสูตร”ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์”กับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้มีความรู้ในการประกอบวิชาชีพด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์          สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี จึงได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตร “ผู้ประกาศกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” ระดับต้น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2559 ระดับกลาง ระหว่างวันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2559 และระดับสูง ระหว่างวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2559  …

18 December 2015
Read More >>