การประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2559 ยังคงต้องทำอย่างต่อเนื่อง

—————————————
ภาวิณี เรือนนาค/ข้อมูล
19 ม.ค.59