เชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ “วันรวมน้ำใจให้กาชาด”

          นางทักษณิภร ปุตระเศรณี เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอ่างทอง ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ กิจกรรม “วันรวมน้ำใจให้กาชาด” ในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) เวลา 09.00 – 12.00 น. เพื่อสนับสนุนการออกร้านกาชาดพาโชค  โดยสิ่งของที่ได้รับการบริจาคจะนำมาออกร้านกาชาดพาโชค ในงาน “ของดีเมืองอ่างทอง และกาชาดประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์  ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2559”

——————————————
ภาวิณี เรือนนาค/ข้อมูล
25 ม.ค.59