เชิญส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้จังหวัดอ่างทอง ปี 2559

          จังหวัดอ่างทอง โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนสถาบันการศึกษาและชุมชนสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2559 ซึ่งเป็นการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่และส่งเสริมให้เยาวชนและชมชนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำเศษวัสดุเหลือใช้มาเพิ่มมูลค่าโดยการประดิษฐ์และร่วมทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ผู้สนใจสามารถรับและส่งใบสมัคร สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โทรศัพท์/โทรสาร 035-615995-6 กำหนดส่งใบสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559

—————————————-

ภาวิณี เรือนนาค/ข้อมูล

26 ม.ค.59