เตือนประชาชนให้ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน

          นายขจรชัย วัฒนาประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง แจ้งว่า จากการติดตามตรวจสอบสภาวะอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา คาดว่าในช่วงวันที่ 23 – 26 มกราคม 2559 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศแปรปรวนโดยจะมีฝนฟ้าคะนองในระยะแรกจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง อย่างรวดเร็ว 6 – 10 องศาเซลเซียส โดยเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน และภาคอื่นๆ จะมีผลกระทบในระยะต่อไป
          เพื่อเป็นการเตรียมควมพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากสภาพอากาศแปรปรวน จึงขอแจ้งเตือนประชาชนให้รักษาสุขภาพร่างกายจากสาเหตุที่อุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งเตรียมอุปกรณ์ให้แสงสว่าง เช่น เทียนไข ไม้ขีดไฟ รองรับกรณีไฟฟ้าดับ และแจ้งเตือนประชาชนที่สัญจรไปยังสถานที่ต่างๆ ให้ระมัดระวังการเดินทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง ด้านประชาชนที่ก่อกองไฟเพื่อคลี่คลายความหนาวเย็นให้ระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยด้วย สำหรับผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะใช้เส้นทางสัญจรไป – มาบริเวณที่มีหมอกหนาให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
—————————————————-
ภาวิณี เรือนนาค/ข้อมูล
26 ม.ค.59