แจ้งเตือนภาวะภัยหนาวด้านประมง

          นายบรรเทิง โชติพ่วง ประมงจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนว่า ระหว่างวันที่ 24 – 25 มกราคม 2559 ความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนจะแผ่มาปกคลุมประเทศไทยตอนบน จะมีฝนฟ้าคะนองในระยะแรก จากนั้นอุณหภูมิจะลดลงอย่างรวดเร็ว 6 – 10 องศา และวันที่ 26 – 27 มกราคม 2559 จะมีคลื่นกระแสลมแรงฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเข้าปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะส่งผลให้ยังคงมีอากาศหนาวเย็นต่อไปอีก
          สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำได้ทราบ ภาวะภัยหนาวที่จะมาถึง เพื่อสามารถเตรียมตัวรับสถานการณ์ หาวิธีป้องกันและหลักเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นให้มากที่สุดดังนี้
  1. ติดตามสถานการณ์จากสื่อต่างๆ อย่างใกล้ชิด
  2. ลดปริมาณอาหารที่ให้สัตว์น้ำกิน โดยลดลง ประมาณ 10 – 15 เปอร์เซนต์ เพราะสัตว์น้ำจะกินอาหารน้อยลง เมื่ออากาศหนาวเย็น และหากมีอาหารเหลือมากจะส่งผลให้น้ำเน่าเสีย จะมีผลต่อสุขภาพของปลา
  3. เพิ่มความสนใจ หมั่นสังเกตอาการต่างๆ ของสัตว์น้ำอย่างใกล้ชิด ซึ่งหากมีอาการผิดปกติจะได้แก้ไขและรักษาสัตว์น้ำได้อย่างทันท่วงที
  4. เสริมวิตามินซีในอาหารสัตว์น้ำประมาณ 1 – 2 เปอร์เซ็นต์ ของน้ำหนักอาหารสัตว์น้ำ จะช่วยให้สัตว์น้ำลดความเครียดและมีความต้านทางโรคเพิ่มขึ้น
  5. การเลี้ยงปลาในกระชัง หากอยู่ในบริเวณที่น้ำตื้น ควรย้ายกระชังปลาไปอยู่บริเวณที่น้ำลึกมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการปรับอุณหภูมิของน้ำเพราะอุณหภูมิน้ำลึกจะสูงกว่า
  6. ในบ่อดิน ควรนำเกลือแกงที่ละลายน้ำแล้วสาดให้ทั่วบ่อประมาณ 100 กิโลกรัมต่อไร่หรือใส่ปูนขาวในอัตรา 60 -100 กิโลกรัมต่อไร่
  7. หากสัตว์น้ำมีอาการผิดปกติ เช่น ลอยหัวว่ายน้ำไม่มีทิศทาง ท้องบวม เหงือกบวม ให้รีบแจ้งประมงอำเภอหรือที่สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทองทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-3561-112 
—————————————————
ภาวิณี เรือนนาค/ข้อมูล
26 ม.ค59