หน่วยบริการทรัพย์สินทางปัญญาเคลื่อนที่ จังหวัดอ่างทอง

     นางสาวมารศรี ติปยานนท์ พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง แจ้งว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดแผนการออกหน่วยบริการทรัพย์สินทางปัญญาเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ระหว่างวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ และรับคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ประกอบด้วยเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ โดยผู้ประสงค์จะยื่นคำขอจะต้องจัดทำเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน/จดแจ้งข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญามาให้เรียบร้อย     จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการ OTOP/SMEs นักประดิษฐ์คิดค้น ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา และประชาชนทั่วไป ที่ประสงค์จะยื่นคำขอจดทะเบียน/จดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญามารับบริการในวัน เวลาดังกล่าว ทั้งนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะสนับสนุนค่าธรรมเนียม (ยกเว้นค่าธรรมเนียม) การยื่นคำขอจดทะเบียนทรัพย์ทางปัญญา ให้กับผู้ที่ยื่นคำขอจดทะเบียนฯ กับหน่วย Mobile Unit หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อนางสาวกรกนก นะระแสน ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3561 1774 หรือ 0 8971 21776 ————————-   นางสาวทิพย์วรรณ เทศบุตร  สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง

13 January 2016
Read More >>