สำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

          นายนิรัช สามัคคี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง แจ้งว่า สำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 อัตรา โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 18 – 25 มกราคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://angthong.nfe.go.th/index.php?name=news&file=readnews&id=364 ———————————————– ภาวิณี เรือนนาค/ข้อมูล 14 ม.ค.59

14 January 2016
Read More >>

กรมสุขภาพจิต ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย คลิปวีดีโอ และภาพอินโฟกราฟิก เนื่องในวันความสุขสากล ประจำปี 2559

          กรมสุขภาพจิต เชิญผู้สนใจร่วมส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอและภาคอินโฟกราฟิก หัวข้อ “ความสุขสร้างได้…ทุกวัน” เนื่องในวันความสุขสากล ประจำปี 2559          นางพรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า กรมสุขภาพจิต กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันความสุขสากล (The International Day of Happiness) ประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ “ความสุขสร้างได้…ทุกวัน(Happy Everyday):คิดบวก…ชีวิตบวก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนประชาชนทุกเพศทุกวัยให้เห็นความสำคัญของการสร้างความสุขที่เริ่มได้จากตัวเองในทุกๆวัน ด้วยการทบทวนสิ่งดีๆ และมองโลกในแง่ดี ตลอดจนสามารถแบ่งปันความสุขไปยังคนรอบข้างต่อไปได้          คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด – บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศ การศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2559 โดยผู้สนใจเข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวดคลิปวิดีโอและภาพอินโฟกราฟิก สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองสุขภาพจิตสังคม กรมสุขภาพจิต ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2590 8233 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ทางhttp://www.facebook.com/sukdsangdai/ ——————————————— ภาวิณี เรือนนาค/ข้อมูล 14 ม.ค.59

14 January 2016
Read More >>

การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559

                     ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. จะดำเนินการจัดการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา หรืภาพยนตร์สั้น อันเป็นการปลุกจิตสำนึกให้มีทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต หรือกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลายชาติ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.nacc.go.th/ewt_news.php?nid=11720 ————————————- ภาวิณี เรือนนาค/ข้อมูล 14 ม.ค.59

14 January 2016
Read More >>