เตือนประชาชนให้ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน

          นายขจรชัย วัฒนาประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง แจ้งว่า จากการติดตามตรวจสอบสภาวะอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา คาดว่าในช่วงวันที่ 23 – 26 มกราคม 2559 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศแปรปรวนโดยจะมีฝนฟ้าคะนองในระยะแรกจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง อย่างรวดเร็ว 6 – 10 องศาเซลเซียส โดยเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน และภาคอื่นๆ จะมีผลกระทบในระยะต่อไป           เพื่อเป็นการเตรียมควมพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากสภาพอากาศแปรปรวน จึงขอแจ้งเตือนประชาชนให้รักษาสุขภาพร่างกายจากสาเหตุที่อุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งเตรียมอุปกรณ์ให้แสงสว่าง เช่น เทียนไข ไม้ขีดไฟ รองรับกรณีไฟฟ้าดับ และแจ้งเตือนประชาชนที่สัญจรไปยังสถานที่ต่างๆ ให้ระมัดระวังการเดินทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง ด้านประชาชนที่ก่อกองไฟเพื่อคลี่คลายความหนาวเย็นให้ระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยด้วย สำหรับผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะใช้เส้นทางสัญจรไป – มาบริเวณที่มีหมอกหนาให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน —————————————————- ภาวิณี เรือนนาค/ข้อมูล 26 ม.ค.59

26 January 2016
Read More >>

แจ้งเตือนภาวะภัยหนาวด้านประมง

          นายบรรเทิง โชติพ่วง ประมงจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนว่า ระหว่างวันที่ 24 – 25 มกราคม 2559 ความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนจะแผ่มาปกคลุมประเทศไทยตอนบน จะมีฝนฟ้าคะนองในระยะแรก จากนั้นอุณหภูมิจะลดลงอย่างรวดเร็ว 6 – 10 องศา และวันที่ 26 – 27 มกราคม 2559 จะมีคลื่นกระแสลมแรงฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเข้าปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะส่งผลให้ยังคงมีอากาศหนาวเย็นต่อไปอีก           สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำได้ทราบ ภาวะภัยหนาวที่จะมาถึง เพื่อสามารถเตรียมตัวรับสถานการณ์ หาวิธีป้องกันและหลักเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นให้มากที่สุดดังนี้ ติดตามสถานการณ์จากสื่อต่างๆ อย่างใกล้ชิด ลดปริมาณอาหารที่ให้สัตว์น้ำกิน โดยลดลง ประมาณ 10 – 15 เปอร์เซนต์ เพราะสัตว์น้ำจะกินอาหารน้อยลง เมื่ออากาศหนาวเย็น และหากมีอาหารเหลือมากจะส่งผลให้น้ำเน่าเสีย จะมีผลต่อสุขภาพของปลา เพิ่มความสนใจ หมั่นสังเกตอาการต่างๆ ของสัตว์น้ำอย่างใกล้ชิด ซึ่งหากมีอาการผิดปกติจะได้แก้ไขและรักษาสัตว์น้ำได้อย่างทันท่วงที เสริมวิตามินซีในอาหารสัตว์น้ำประมาณ 1 – 2 เปอร์เซ็นต์ ของน้ำหนักอาหารสัตว์น้ำ จะช่วยให้สัตว์น้ำลดความเครียดและมีความต้านทางโรคเพิ่มขึ้น การเลี้ยงปลาในกระชัง หากอยู่ในบริเวณที่น้ำตื้น ควรย้ายกระชังปลาไปอยู่บริเวณที่น้ำลึกมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการปรับอุณหภูมิของน้ำเพราะอุณหภูมิน้ำลึกจะสูงกว่า ในบ่อดิน…

26 January 2016
Read More >>

เชิญส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้จังหวัดอ่างทอง ปี 2559

          จังหวัดอ่างทอง โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนสถาบันการศึกษาและชุมชนสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2559 ซึ่งเป็นการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่และส่งเสริมให้เยาวชนและชมชนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำเศษวัสดุเหลือใช้มาเพิ่มมูลค่าโดยการประดิษฐ์และร่วมทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ผู้สนใจสามารถรับและส่งใบสมัคร สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โทรศัพท์/โทรสาร 035-615995-6 กำหนดส่งใบสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 —————————————- ภาวิณี เรือนนาค/ข้อมูล 26 ม.ค.59

26 January 2016
Read More >>