จังหวัดอ่างทองจัดโครงการถนนอาหารปลอดภัย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยจังหวัดอ่างทอง

29 January 2016

นายทรงวุฒิ หุตามัย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง แจ้งว่า ตามนโยบายรัฐบาล ที่กำหนดให้ปี 2558 เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย” (2015 Discover Thainess) จังหวัดอ่างทอง โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง จึงจัดทำโครงการถนนอาหารปลอดภัย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง ปี 2559 เพื่อพัฒนาสถานประกอบการด้านอาหารบนถนนอาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมให้ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัย โดยคัดเลือกถนนสมบุญ – เกตุวัลย์ พัฒนาเป็นถนนอาหารปลอดภัยของจังหวัดอ่างทอง จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดอ่างทองร่วมเยี่ยมชม และเลือกซื้ออาหาร โดยกำหนดเปิดโครงการถนนอาหารปลอดภัยจังหวัดอ่างทอง ในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 17.00 น. ณ ถนนสมบุญ – เกตุวัลย์ (หน้าร้านแตงโมหลังป้อมตำรวจเก่า) ตลาดอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง  ——————————————————- ภาวิณี เรือนนาค/ข้อมูล 29 ม.ค.59

Read More >>