รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ

             นายสมฤกษ์ บัวใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า หน่วยงานทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพและบุคคลพลเรือน (ชาย) อายุตั้งแต่ 20 – 28 ปี เพื่อเข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ (พลอาสาสมัคร) เป็นจำนวนมากโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 โดยสามารถสมัครได้ที่โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ วังทวีวัฒนา ถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ไม่เว้นวันหยุดราชการ และไม่เสียค่าสมัครใดๆ ทั้งสิ้น ———————————————– ภาวิณี เรือนนาค/ข้อมูล 18 ม.ค.59

18 January 2016
Read More >>

“อ่างทอง” จัดพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี

       เมื่อเวลา 07.30 น. วันนี้ (18 มกราคม 2559 ) นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันยุทธหัตถี ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ วัดป่าโมกวรวิหาร ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก      โดยจังหวัดได้จัดงานวันยุทธหัตถีวันที่ 18 มกราคมของทุกปี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วีรกษัตริย์นักรบที่มีพระปรีชาสามารถยิ่ง ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ทรงกอบกู้เอกราชให้ชาติไทย ทรงทำศึกสงครามเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่กรุงศรีอยุธยา ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา เมื่อปีพุทธศักราช 2135 ทำให้ชาติไทยได้รับอิสรภาพตราบเท่าทุกวันนี้      และเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พสกนิกรทุกหมู่เหล่าจึงได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันนี้ ซึ่งประกอบด้วย วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ และกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ ………………………………………………………………. ภาพ/ข่าว นายณัฐวัตร แก้วบวร  สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง

18 January 2016
Read More >>

ประถมสาธิต โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสนเปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

        นายสมาน วิหกรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน แจ้งว่า ด้วยห้องเรียนประถมสาธิต โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยากับเทศบาลเมืองอ่างทอง จะเปิดรับสมัครนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตร MEP ประจำปีการศึกษา 2559 โดยกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 20 กุมภาพันธ์ 2559 ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ขุมทรัพย์ความรู้ จังหวัดอ่างทอง ผู้สนใจสามารถสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.t1wts.ac.th/images/Recruit.pdf ———————————————- ภาวิณี เรือนนาค/ข้อมูล 18 ม.ค.59

18 January 2016
Read More >>

สำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

          นายนิรัช สามัคคี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง แจ้งว่า สำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 อัตรา โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 18 – 25 มกราคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://angthong.nfe.go.th/index.php?name=news&file=readnews&id=364 ———————————————– ภาวิณี เรือนนาค/ข้อมูล 14 ม.ค.59

14 January 2016
Read More >>

กรมสุขภาพจิต ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย คลิปวีดีโอ และภาพอินโฟกราฟิก เนื่องในวันความสุขสากล ประจำปี 2559

          กรมสุขภาพจิต เชิญผู้สนใจร่วมส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอและภาคอินโฟกราฟิก หัวข้อ “ความสุขสร้างได้…ทุกวัน” เนื่องในวันความสุขสากล ประจำปี 2559          นางพรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า กรมสุขภาพจิต กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันความสุขสากล (The International Day of Happiness) ประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ “ความสุขสร้างได้…ทุกวัน(Happy Everyday):คิดบวก…ชีวิตบวก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนประชาชนทุกเพศทุกวัยให้เห็นความสำคัญของการสร้างความสุขที่เริ่มได้จากตัวเองในทุกๆวัน ด้วยการทบทวนสิ่งดีๆ และมองโลกในแง่ดี ตลอดจนสามารถแบ่งปันความสุขไปยังคนรอบข้างต่อไปได้          คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด – บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศ การศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2559 โดยผู้สนใจเข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวดคลิปวิดีโอและภาพอินโฟกราฟิก สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองสุขภาพจิตสังคม กรมสุขภาพจิต ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2590 8233 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ทางhttp://www.facebook.com/sukdsangdai/ ——————————————— ภาวิณี เรือนนาค/ข้อมูล 14 ม.ค.59

14 January 2016
Read More >>

การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559

                     ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. จะดำเนินการจัดการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา หรืภาพยนตร์สั้น อันเป็นการปลุกจิตสำนึกให้มีทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต หรือกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลายชาติ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.nacc.go.th/ewt_news.php?nid=11720 ————————————- ภาวิณี เรือนนาค/ข้อมูล 14 ม.ค.59

14 January 2016
Read More >>

หน่วยบริการทรัพย์สินทางปัญญาเคลื่อนที่ จังหวัดอ่างทอง

     นางสาวมารศรี ติปยานนท์ พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง แจ้งว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดแผนการออกหน่วยบริการทรัพย์สินทางปัญญาเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ระหว่างวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ และรับคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ประกอบด้วยเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ โดยผู้ประสงค์จะยื่นคำขอจะต้องจัดทำเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน/จดแจ้งข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญามาให้เรียบร้อย     จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการ OTOP/SMEs นักประดิษฐ์คิดค้น ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา และประชาชนทั่วไป ที่ประสงค์จะยื่นคำขอจดทะเบียน/จดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญามารับบริการในวัน เวลาดังกล่าว ทั้งนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะสนับสนุนค่าธรรมเนียม (ยกเว้นค่าธรรมเนียม) การยื่นคำขอจดทะเบียนทรัพย์ทางปัญญา ให้กับผู้ที่ยื่นคำขอจดทะเบียนฯ กับหน่วย Mobile Unit หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อนางสาวกรกนก นะระแสน ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3561 1774 หรือ 0 8971 21776 ————————-   นางสาวทิพย์วรรณ เทศบุตร  สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง

13 January 2016
Read More >>

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2559

          จังหวัดอ่างทองกำหนดจัดงานรัฐพิธี เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2559 ที่หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง          นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 กำหนดให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพบศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงที่โคกประสาทร้าง จังหวัดสุโขทัย เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และกำหนดให้เป็นวันรัฐพิธี โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ โดยจัดให้มีการวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะในวันดังกล่าว จังหวัดอ่างทองจึงได้กำหนดจัดงานรัฐพิธี วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง จึงขอเชิญข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชน ได้ร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน          สำหรับพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง กรุงสุโขทัย ทรงทำนุบำรุง ปกครองบ้านเมืองด้วยพระเมตตาธรรมต่อไพร่ฟ้า อาณาประชาราษฎร์ทรงสร้างสรรค์มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่สำคัญๆของชาติไว้อย่างอเนกอนันต์ มรดกของชาติที่สำคัญที่สุดก็คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช 1826 อันเป็นต้นกำเนิดของอักษรไทยที่ใช้กันในทุกวันนี้ นอกจากนี้พระองค์ยังได้ทรงรวบรวมแคว้นต่างๆ เข้าด้วยกันจนเป็นราชอาณาจักรไทยที่กว้างใหญ่ไพศาลกว่าทุกยุคสมัยที่ผ่านมา พระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติของพระองค์ล้วนแต่เป็นการวางรากฐานแห่งความเจริญไว้ให้แก่ประเทศชาติและปวงชนชาวไทยทุกคนสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน. ——————————————…

11 January 2016
Read More >>

วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

          จังหวัดอ่างทองกำหนดจัดงานรัฐพิธี วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าโมกวรวิหาร อ.ป่าโมก ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป           นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 กำหนดให้วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นวันรัฐพิธี และให้วันที่ 18 มกราคมของทุกปีเป็นวันยุทธหัตถี จังหวัดอ่างทองจึงได้หนดจัดงานรัฐพิธีดังกล่าว เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว สร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย จึงขอเชิญข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน          สำหรับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือ สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 2 มีพระนามเดิมว่า พระนเรศวร หรือ “พระองค์ดำ” เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาและพระวิสุทธิกษัตริย์ เสด็จพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. 2098 ที่พระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลก เสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อวันที่…

11 January 2016
Read More >>

งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559

                  จังหวัดอ่างทอง กำหนดจัดงาน “เกษตรและของดีเมืองอ่างทอง” ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 6 – 14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วัดขุนอินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง            นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดอ่างทองให้เป็นเมืองเกษตร แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร ตลอดจนสินค้า OTOP ของจังหวัดให้เป็นที่รู้จัก เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นได้ที่มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ได้แก่ อุโมงค์ผัก นิทรรศการลดต้นทุนการผลิตข้าว/การผลิตด้านปศุสัตว์/ด้านสหกรณ์/ด้านชลประทาน/ด้านการพัฒนาที่ดินและปลูกพืชในโรงเรือนระบบปิด/การผลิตศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด นิทรรศการบัญชีสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง การจัดรูปที่ดินและปฏิรูปที่ดิน นิทรรศการโครงการพระราชดำริ การจัดจำหน่ายสินค้าเกษตร/สินค้า OTOP/สินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตลอดย้อนยุค การสาธิตอาชีพ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงแสงสีเสียง และกิจกรรมไหว้พระนอนที่ยาวที่สุดในประเทศไทย จึงขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกร นักท่องเที่ยว และประชาชนในจังหวัดอ่างทองและใกล้เคียงได้มาร่วมชมงานในช่วงเวลาดังกล่าว /* ————————————– ทิพย์วรรณ เทศบุตร /ข่าว 11 ม.ค.2559            …

11 January 2016
Read More >>