เชิญเที่ยวชมงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทองครั้งที่ 4

14 February 2016

ชาวอ่างทองเชิญเที่ยวชมงานและเลือกซื้อสินค้าในงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทองครั้งที่ 4 เริ่มแล้ววันนี้ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2559 ในงานมีของดีให้เลือกซื้อและชมมากมาย เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ก.พ. 59 เวลา 18.45 น. บริเวณวัดขุนอินทรประมูล ตำบลอิทรประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง นาย วีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เดินทางไปเป็นประธานเปิดงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทองครั้งที่ 4 และการแสดงแสงสีเสียงการแสดงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2559 โดยมีนาย สมฤกษ์ บัวใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ คอยให้การต้อนรับ สำหรับนักท่องเที่ยวและเกษตรกรที่สนใจสามารถเดินทางมาชมงาน โดยใช้ถนนสายเอเซียเข้าจังหวัดอ่างทอง มุ่งหน้าสู่อำเภอโพธิ์ทอง ทางเข้าวัดขุนอินทรประมูลจะอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลโพธิ์ทอง หรืออีกเส้นทางใช้ถนน อ่างทอง – สิงห์บุรี(สายใน) จากตัวเมืองอ่างทองประมาณ 10 กิโลเมตร จะมีป้ายวัดขุนอินทรประมูลเลี้ยวซ้ายข้ามสะพาน ตรงไปตามเส้นทางจนถึงวัดขุนอินทรประมูล ……………………………………………. ภาพ/ข่าว นายณัฐวัตร แก้วบวร สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง

Read More >>

จังหวัดอ่างทองเตรียมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2559

5 February 2016

ด้วยในช่วงตั้งแต่วันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน ตามประเพณีปฏิบัติของชาวไทยเชื้อสายจีน จะมีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษ โดยการจุดธูปเทียนบูชา เซ่นไหว้ เผากระดาษเงินกระดาษทอง ตลอดจนการจุดประทัดตามศาลเจ้า อาคารในย่านธุรกิจ บ้านเรือนที่อยู่อาศัยและในบางพื้นที่อาจมีการจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลดังกล่าว โดยการจุดพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง เป็นจำนวนมาก หากขาดการกำกับควบคุมที่ดี อาจส่งผลให้เกิดอัคคีภัย ตลอดจนอุบัติภัยขนาดใหญ่ได้ นอกจากนี้ ในช่วงเทศกาลตรุษจีนยังเป็นช่วงวันหยุดพักผ่อนของชาวไทยเชื้อสายจีน จึงมักจะมีการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก และทางน้ำ สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการเน้นย้ำเตรียมการป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัย และการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อให้การเตรียมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2559 จังหวัดอ่างทองสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักแก่ประชาชน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภัยต่างๆ หากเกิดอัคคีภัยหรืออุบัติภัย ในพื้นที่รับผิดชอบ ให้ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุที่กำหนดและรายงานให้จังหวัดทราบทันที ทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 0-3561-6260 —————————————————– ภาวิณี เรือนนาค/ข้อมูล 5 ก.พ.59

Read More >>

สำนักงานศาลยุติธรรมเชิญชวน ม.ปลาย สมัคร “ค่ายต้นกล้าตุลาการ” รุ่นที่ 6

          กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม ขอเชิญชวนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายต้นกล้าตุลาการ” รุ่นที่ 6 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 30 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ศาลฎีกา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร และโรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ และเตรียมความพร้อมทางด้านกฎหมาย ปูทางสู่การเป็นนักกฎหมายในอนาคต (รับสมัครระบบออนไลน์ทาง http://tk.coj.go.th ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2513 5627 ในวันและเวลาราชการ ———————————— ภาวิณี เรือนนาค/ข้อมูล 3 ก.พ.59

3 February 2016
Read More >>