จังหวัดอ่างทอง ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ อุทยานสวรรค์ ๑๑๕ ปี อ่างทองหนองเจ็ดเส้น

31 August 2016

                        เวลา ๐๙.๓๐ น. วันนี้ (๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) ที่อุทยานสวรรค์ ๑๑๕ ปีอ่างทองหนองเจ็ดเส้น จังหวัดอ่างทอง นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ อุทยานสวรรค์ ๑๑๕ ปี อ่างทองหนองเจ็ดเส้น                         นายสมฤกษ์  บัวใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า โครงการแก้มลิงหนองเจ็ดเส้น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก และ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง มีพื้นที่ทั้งหมด ๓๒๐ ไร่  ปัจจุบันพื้นที่บางส่วนมีความทรุดโทรมไปบ้างตามสภาพ  ดังนั้น จังหวัดอ่างทอง จึงได้ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนเยาวชน…

Read More >>

สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรรำมะสัก นำตำรวจเลี้ยงปลาในกระชัง โครงการ “ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง”

30 August 2016

                  ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรรำมะสัก ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ได้ปรับพื้นที่คลองสีบัวทองใช้เลี้ยงปลาในกระชัง โดยใช้เวลาว่างหลังทำงานมาดูแลให้อาหารปลา และทำเศรษฐกิจพอเพียง  นำร่องการเรียนรู้ เป็นทุนอาหารกลางวันตำรวจ พร้อมนำไปปรับใช้ในการทำอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน พันตำรวจโท ฤทธิ์ ศิริเทพ สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรรำมะสัก กล่าวว่า เป็นโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นนโยบายของผู้บังคับบัญชา ที่สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นผู้น้อยได้หาอาชีพเสริมเลี้ยงครอบครัว ยามว่างจากหน้าที่ของตนเอง ได้ศึกษาพื้นที่แล้ว ส่วนใหญ่จะปลูกข่า ตะไคร้  ซึ่งตนเองได้พาผู้ใต้บังคับบัญชาไปศึกษาดูงานเรื่องเลี้ยงปลาหลายแห่งเพราะพื้นที่หน้าสถานีตำรวจภูธรรำมะสัก มีคลองสีบัวทองไหลผ่าน ซึ่งสามารถที่จะเลี้ยงปลาได้ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจของสถานีตำรวจภูธรรำมะสัก มีจำนวน ๓๒ นาย โดยตนเองจะแบ่งให้รับผิดชอบตามงานของตนเอง เช่น งานสืบสวน งานจราจร งานป้องกัน และงานธุรการ ก็รับผิดชอบกระชังปลาของแต่ละงานไป หากเจ้าหน้าที่คนไหนที่สนใจจะทำเอง ตนเองก็พร้อมที่จะสนับสนุนเพิ่มกระชังให้อีก สำหรับโครงการนำร่องในครั้งนี้ ได้นำปลาดุกและปลาเทโพมาเลี้ยงก่อน เพราะสามารถดูแล   ได้ง่าย เป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งในอนาคตก็จะนำปลากรดแก้วมาเลี้ยง แต่ก็ต้องศึกษาก่อนว่าสามารถที่จะเลี้ยงได้หรือไม่  และต้องขอบคุณเทศบาลตำบลรำมะสัก ที่ได้มาปรับสถานที่ และนำรถแม็คโครมาขุดคลองให้ลึกกว่าเดิม ทำให้สามารถทำกระชังและเลี้ยงปลาได้  โดยระยะเวลาในการเลี้ยงจะใช้เวลาประมาณ ๓ เดือน ก็สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรรำมะสัก และนำผลกำไรมาเป็นทุนอาหารกลางวันแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ…

Read More >>

เกษตรจังหวัดอ่างทอง เร่งให้ความรู้เกษตรกรชาวนา พร้อมรับมือเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

26 August 2016

        ตามที่ทางศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในจังหวัดอ่างทอง ได้มีการตรวจพบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล แพร่ระบาดพื้นที่นาข้าวในจังหวัดอ่างทอง โดยเฉพาะนาข้าวที่ปลูกข้าวพันธุ์ ปทุมธานี ๑ ซึ่งส่งผลให้ผลผลิตข้าวได้รับความเสียหาย นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง จึงเร่งดำเนินการให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเร่งสำรวจและทำแผนออกประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบและเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ได้ลงพื้นที่ตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรชาวนา ได้เรียนรู้วิธีการป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยให้เกษตรกรชาวนา หมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง หากพบเพลี้ยกระโดสีน้ำตาลที่กอข้าวเกิน 1 ตัว ต้องเร่งกำจัดโดยใช้เชื้อราบิวเวอร์เรีย แต่หากมีการระบาดมากต้องใช้สารเคมีพ่นกำจัด ตามคำแนะนำและถูกต้อง เกษตรกรชาวนาสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง และสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน -………………………………………………- ณัฐวัตร  แก้วบวร 26/08/2559

Read More >>

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง จัดโครงการ “ชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA”

26 August 2016

                   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง จัดอบรมการตรวจสอบและปรับปรุงระบบไฟฟ้าในชุมชนให้มีความปลอดภัย ตามโครงการ “ชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA”ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง จังหวัดอ่างทอง เวลา ๐๙.๐๐ น. วันนี้ (๒๖ ส.ค.๕๙) ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง นายปกรณ์ นุตบุญเลิศ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA” นายชวลิต ฟื้นสุวรรณ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินกิจการด้านพลังงานมากว่า ๕๕ ปี นอกจากมีหน้าที่ในการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนแล้ว ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย ซึ่งในปี ๒๕๕๙ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีกลยุทธ์เชิงสังคมและสิ่งแวดล้อม ในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการใช้ไฟฟ้าของประชาชน และส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าสู่สาธารณะ อีกทั้งในปัจจุบันวิกฤติภัยธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้งครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค และทวีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ไฟฟ้า  ดังนั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง จึงได้จัดอบรมการตรวจสอบและปรับปรุงระบบไฟฟ้าในชุมชนให้มีความปลอดภัยตามโครงการ“ชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA” ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง จากสถาบันการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จังหวัดอ่างทอง จำนวน ๓  แห่ง คือ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง  วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ  วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง แห่งละ…

Read More >>

จังหวัดอ่างทอง ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน

25 August 2016

        จังหวัดอ่างทองร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด อำเภอ และ  คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เวลา ๑๐.๐๐ น. วันนี้ (๒๕ ส.ค.๒๕๕๙ ) ที่ศาลาการเปรียญวัดหมื่นเกลา ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่          ของแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า กองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่พระราชทานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าน้อมรับใส่เกล้าใส่กระหม่อมและถือปฏิบัติอย่างจริงจัง  ถือเป็นเกียรติสูงสุดของหมู่บ้าน ชุมชน ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับกองทุนแม่ของแผ่นดิน        จังหวัดอ่างทอง จึงได้ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด อำเภอ และคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน ๑๙๗ หมู่บ้าน ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลาการเปรียญวัดหมื่นเกลา ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง โดยผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อจัดองค์ผ้าป่า จำนวน ๑๙๘ กอง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘๒,๓๕๘ บาท และองค์ผ้าป่าถวายวัดหมื่นเกลา จำนวน…

Read More >>

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทานให้ผู้ประสบวาตภัยในจังหวัดอ่างทอง

24 August 2016

           ตามที่ได้เกิดวาตภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 24 และ 26 กรกฎาคม 2559 สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนราษฎรในอำเภอเมืองอ่างทองและอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง จำนวน 138 หลัง ทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทราบถึงปัญหาความทุกข์ยากของผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง จึงดำเนินการให้ นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดอ่างทอง ได้นำสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปมอบให้กับผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ (  24 สิงหาคม 2559 ) ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง จำนวน 44 ครอบครัว เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจให้ประชาชนที่ประสบวาตภัย ให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง สามารถต่อสู้กับทุกข์ภัยต่างๆและผ่านพ้นวิกฤตการณ์ไปได้ นอกจากนี้นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้นำสิ่งของไปมอบให้กับผู้ประสบวาตภัยในครั้งนี้ด้วย และเวลา 10.00 น. มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการให้นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดอ่างทอง นำสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยสิ่งของจากเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ไปมอบให้กับผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอป่าโมก ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จำนวน 94 ครอบครัว…

Read More >>

ประชาสัมพันธ์โครงการคนตาบอดนวดเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ

24 August 2016

นายสมฤกษ์ บัวใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้รับแจ้งจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์โครงการคนตาบอดนวดเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุทั่วประเทศ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559  โดยจัดหน่วยออกให้บริการนวดในจังหวัดๆ ละ 1-2 หน่วยเริ่มดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2559 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ภาวิณี เรือนนาค/ข้อมูล

Read More >>