จังหวัดอ่างทอง ขอเชิญร่วมชมการออกสลากกาชาดการกุศล


นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า จังหวัดอ่างทองได้กำหนดจัดงานกาชาดประจำปี 2560 โดยในปีนี้ใช้ชื่องานว่า อ่างทองรำลึก 31 ปีใต้ร่มพระบารมีองค์ภูมิพล ในงานกำหนดจัดให้มีการจำหน่ายฉลากกาชาดการกุศลเพื่อหารายได้สมทบเข้ากิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ในการนำไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนต่างๆ โดยกำหนดออกฉลากกาชาดในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณเวทีกลางหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านเข้ารวมรับชมการออกฉลากกาชาดการกุศลในครั้งนี้ และขอเชิญชมสินค้าต่างๆ การแสดงนิทรรศการ การแสดงเรือไฟ และร่วมกิจกรรมเกมการแข่งขันในงานได้ทุกวันตั้งวันนี้จนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจัดงาน