ประชาชนกว่า 600 คน แห่ทำหนังสือเดินทาง ที่ กระทรวงการต่างประเทศเปิดทำที่อ่างทอง


ตามที่จังหวัดอ่างทองได้จัดงาน “อ่างทองรำลึก 31 ปีใต้ร่มพระบารมีองค์ภูมิพล” ขึ้นในระหว่างวันที่ 17 – 26 กุมภาพันธ์ 2560 และได้ประสานขอความร่วมมือกระทรวงการต่างประเทศให้มาออกหน่วยเคลื่อนที่จัดทำหนังสือเดินทางให้กับประชาชนทั่วไปในวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งผลการจัดทำหนังสือเดินทางของกระทรวงการต่างประเทศทั้ง 2 วันปรากฏว่ามีประชาชนให้ความสนใจเดินทางมาจัดทำหนังสือเดินทางรวมทั้งสิ้นจำนวน 638 คน โดยในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 มีจำนวน 340 คน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 298 คน ซึ่งก็เป็นไปตามที่คาดหมายเอาไว้