ผลการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นประจำปี 2559 จังหวัดอ่างทอง


นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดอ่างทองได้แจ้งให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำ ส่งให้จังหวัดพิจารณาทำการคัดเลือกเพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2559 นั้น บัดนี้คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ทำการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นแล้วจำนวน 3 ราย ประกอบด้วย พ.ต.อ.ชูตระกูล ยศมาดี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอ่างทอง นายรณชัย นิ่มกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษชัยชาญ และนางสาวสุดารัตน์ คล่องณรงค์ พนักงานพิมพ์ ส.3 จากโรงพยาบาลอ่างทอง