รับบริจาคอะลูมิเนียมทำขาเทียมพระราชทาน


นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง ได้รับมอบหมายจากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินโครงการรับบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ประจำปี 2560 เพื่อรวบรวมอะลูมิเนียมที่เหลือใช้หรือไม่ได้ใช้ประโยชน์จากประชาชนไปมอบให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี เพื่อเป็นต้นทุนในการจัดทำขาเทียมให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุต่อไป
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง จึงขอเชิญชวนหน่วยงานราชการและชุมชนเข้าร่วมโครงการ โดยสามารคบริจาคอะลูมิเนียมได้ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 3 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป