อ่างทองคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”


วันนี้(20 กุมภาพันธ์ 2560) นายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ที่ห้องประชุมป่าโมก ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วยวัฒนธรรมจังหวัด นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด นายอำเภอทั้ง 7 อำเภอ และประธานมุสลิมจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมประชุม ซึ่งประเด็นในการประชุมคือการคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์ที่จะดูแลเยาวชนจากจังหวัดชายแดนใต้จำนวน 6 ครัวเรือน เป็นครัวเรือนนับถือศาสนาอิสลามจำนวน 4 ครัวเรือน ครัวเรือนนับถือศาสนาพุทธจำนวน 2 ครัวเรือน เพื่อรองรับเยาวชนตามโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้รุ่นที่ 30 ที่จะมีพักอยู่ในจังหวัดอ่างทอง ในระหว่างวันที่ 16 มีนาคม – 28 เมษายน 2560 ซึ่งผลการคัดเลือกก็เป็นครอบครัวที่อยู่ในอำเภอไชโยทั้ง 6 ครัวเรือน เนื่องจากทางมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ต้องการที่จะให้เยาวชนที่มาอยู่ในพื้นที่สามารถที่จะเดินทางไปมาหาสู่กันได้ ดังนั้นจึงได้เลือกครอบครัวที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันทั้งหมด