รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิด พร้อมจัดระเบียบสังคม

8 February 2017

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กล่าวว่าการปราบปรามผู้มีอิทธิพล และการจัดระเบียบสังคม เป็นไปตามนโยบาย ของ คสช. ที่เข้ามาแก้ปัญหา โดยไม่ได้ละเลย จึงขออย่ามีวิจารณ์ไปทุกเรื่อง แต่ยอมรับว่ายังมีคนฝ่าฝืน และทำผิดอยู่ซึ่งการจะแก้ไขปัญหา ได้นั้นสังคมจะต้องมาร่วมกันหาแนวทางป้องกัน ด้วยการสร้างความเข้มแข็งในสังคม ทั้งนี้ รัฐบาล ยังมีความพยายามในการจัดระเบียบสังคมในทุกเรื่อง นำคนผิดมาลงโทษตามกฎหมาย และหาแนวทางแก้ไขในระยะยาว เช่น แก้ปัญหาเรื่องคนเร่ร่อน คนขอทาน ให้ให้เข้ามาอยู่ในโครงการบ้านมิตรไมตรี การจัดหาที่อยู่อาศัยให้ข้าราชการที่มีรายได้น้อย ให้มีความเหมาะสมกับรายได้

Read More >>

ครม. เห็นชอบขยายเวลาปรับลดค่าวีซ่า สำหรับนักท่องเที่ยวออกไปอีก 6 เดือน

8 February 2017

พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอขอขยายระยะเวลา มาตรการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งที่ผ่านมาได้เสนอปรับลดอัตราค่าวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่ขอวีซ่าสถานทูตไทยโดยตรง หรือ นักท่องเที่ยวที่ขอวีซ่า และด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งจะครบกำหนดวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้ ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.4 ส่งผลให้มีรายได้เข้าประเทศมากขึ้น จึงขอขยายเวลาปรับลดค่าวีซ่านักท่องเที่ยวออกไปอีก 6 เดือน นายกรัฐมนตรี ตั้งข้อสังเกตว่า การลดค่าวีซ่าแม้จะทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศไทยมากขึ้นและสร้างรายได้เข้าประเทศกระจายสู่ภาคส่วนต่างๆ แต่จากการปรับลดค่าวีซ่าดังกล่าว ทำให้กระทรวงการต่างประเทศสูญเสียรายได้กว่า 7,500 ล้านบาท ในระยะเวลา 9 เดือน จึงขอให้ทุกฝ่ายนำไปคิด ว่ามีวิธีใดที่จะชดเชยรายได้ให้กับกระทรวงการต่างประเทศที่สูญเสียไป

Read More >>

ครม. เห็นชอบ ให้วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันหยุดราชการ

8 February 2017

พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รับทราบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี รายการกำหนดวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทย คือเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ คณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบ ให้วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันหยุดราชการ

Read More >>

ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงและทำบุญในวันเปิดงาน “อ่างทองรำลึก 31 ปีใต้ร่มพระบารมีองค์ภูมิพล

8 February 2017

นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดอ่างทองได้กำหนดจัดงาน “อ่างทองรำลึก 31 ปีใต้ร่มพระบารมีองค์ภูมิพล” ในระหว่างวันที่ 17 – 26 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น ซึ่งในวันที่ 17 วันเปิดงาน ในเวลาประมาณ 07.00 นาฬิกา จะพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง เวลา 08.00นาฬิกา พิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด จากนั้นเวลาประมาณ 10.00 นาฬิกา จัดให้มีพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขึ้นที่จวนเก่า ติดกับศาลากลางจังหวัดอ่างทอง เนื่องจากจวนหลังนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาท เคยเสด็จมาทรงงานเมื่อครั้งเสด็จจังหวัดอ่างทองครั้งแรก เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2498 จึงขอเชิญชวนข้าราชการ ประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีทั้ง 3 พิธี โดยพร้อมเพียงกัน

Read More >>

อ่างทองจัดงาน “อ่างทองรำลึก 31 ปี ใต้ร่มพระบารมี”

8 February 2017

นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า จังหวัดอ่างทองได้กำหนดจัดงาน “อ่างทองรำลึก 31 ปี ใต้ร่มพระบารมีองค์ภูมิพล” ในระหว่างวันที่ 17 – 26 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเดิมงานนี้เป็นงานกาชาดและของดีเมืองอ่างทอง ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี แต่เนื่องจากปีนี้ และห่วงเวลานี้เป็นห่วงเวลาของการเศร้าโศกของประชาชนชาวไทย ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุลยเดช ทรงสวรรคต และเพื่อเป็นการถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่าน ทางจังหวัดจึงได้เปลี่ยนชื่องานมาเป็นชื่อ “อ่างทองรำลึก 31 ปี ใต้ร่มพระบารมีองค์ภูมิพล” เนื่องจากเมื่อ 31 ปีที่แล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จ ณ จังหวัดอ่างทอง เป็นครั้งสุดท้าย(ครั้งที่ 14)เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2529 ทรงเปิดหอประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ที่วัดศีลขันธาราม อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง           ภายในงานมีกิจกรรม วันแรกวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 มีขบวนแหและพิธีเปิดงานที่อลังการ กิจกรรมการแสดงอาลัยทุกคืน การประกวดนิทรรศการ การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เกมแข่งขันต่างๆ มหกรรมกินกุ้งใหญ่ กินไข่นกกระทา กินผักปลาปลอดสารพิษ การแสดงเรือไฟ การจำหน่ายสินค้าของดีเมืองอ่างทอง สินค้าOTOP สินค้าเกษตร และกิจกรรมอื่นๆ อีกหลายอย่าง ก็ขอเชิญประชาชนชาวไทย มาเที่ยวงานอ่างทองรำลึก…

Read More >>

อำเภอเมืองอ่างทองงดให้บริการ 2 วัน

8 February 2017

ด้วยสำนักทะเบียนอำเภอเมืองอ่างทอง ได้รับการประสานจากกรมการปกครอง ที่จะส่งเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค มาดำเนินการขนย้ายอุปกรณ์เพื่อขึ้นให้บริการประชาชนบนที่ว่าการอำเภอหลังใหม่ จึงจำเป็นต้องปิดการบริการด้านทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ที่ 9 และ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้หากประชาชนต้องการใช้บริการสามารถขอรับบริการได้ก่อนถึงวันดังกล่าว หรืองานทะเบียนบางประเภทสามารถขอรับบริการได้ ณ สำนักทะเบียนเทศบาลเมืองอ่างทอง หรือสำนักทะเบียนอำเภออื่นๆ ได้

Read More >>