สำนักงาน  ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง  รับสมัครบุคคล ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

9 February 2017

  สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 11,840 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,445 บาท และเงินค่าตอบแทนพิเศษ 3,500 บาท (ต้องปฏิบัติงานไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนวันทำการในเดือนนั้น) โดยจะเปิดรับสมัครในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ป.ป.ช.อ่างทอง หรือสอบถามรายละเอียด 0 3561 3822

Read More >>