อ่างทองคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”

20 February 2017

วันนี้(20 กุมภาพันธ์ 2560) นายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ที่ห้องประชุมป่าโมก ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วยวัฒนธรรมจังหวัด นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด นายอำเภอทั้ง 7 อำเภอ และประธานมุสลิมจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมประชุม ซึ่งประเด็นในการประชุมคือการคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์ที่จะดูแลเยาวชนจากจังหวัดชายแดนใต้จำนวน 6 ครัวเรือน เป็นครัวเรือนนับถือศาสนาอิสลามจำนวน 4 ครัวเรือน ครัวเรือนนับถือศาสนาพุทธจำนวน 2 ครัวเรือน เพื่อรองรับเยาวชนตามโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้รุ่นที่ 30 ที่จะมีพักอยู่ในจังหวัดอ่างทอง ในระหว่างวันที่ 16 มีนาคม – 28 เมษายน 2560 ซึ่งผลการคัดเลือกก็เป็นครอบครัวที่อยู่ในอำเภอไชโยทั้ง 6 ครัวเรือน เนื่องจากทางมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ต้องการที่จะให้เยาวชนที่มาอยู่ในพื้นที่สามารถที่จะเดินทางไปมาหาสู่กันได้ ดังนั้นจึงได้เลือกครอบครัวที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันทั้งหมด

Read More >>

ผู้ตรวจกระทรวงแรงงานติดตามงานที่อ่างทอง

20 February 2017

วันนี้(20 กุมภาพันธ์ 2560) นายวิชัย คงรัตนชาติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางสาวสุมล ถาวรสุ ผู้ตรวจกรมการจัดหางาน นายวิรัช คันศร ผู้ตรวจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการประจำปี 2560 ที่ห้องประชุมโพธิ์ทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงานมาให้การต้อนรับ ซึ่งประเด็นในการตรวจติดตามประกอบด้วย 1. เรื่อง การป้องกันการทุจริต คือเรื่องการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการใช้อำนาจตามระเบียบ กฎหมายและ พ.ร.บ.ที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต 2. ภารกิจตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านค้ามนุษย์ การส่งเสริมให้มีงานทำของนักศึกษาจบใหม่ และการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ 3. การดำเนินการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เรื่องการขับเคลื่อนวาระงานเร่งด่วน การประชาสัมพันธ์และการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกระทรวงงานให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ และการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีส่วนได้เสีย 4. การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 5. การติดตามโครงการภายใต้นโยบายเร่งด่วน และ 6. ติดตามโครงการที่เกี่ยวข้องกับพันธมิตรของจังหวัดต่างๆ ซึ่งผลการติดตามก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Read More >>

เชิญเลือกซื้อสินค้าของดีเมืองอ่างทอง

20 February 2017

นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดกาชาดประจำปี 2560 โดยใช้ชื่องานว่างาน “อ่างทองได้จัดงานอ่างทองรำลึก 31 ปีใต้ร่มพระบารมีองค์ภูมิพล” ในระหว่างวันที่ 17 – 26 กุมภาพันธ์ 2560 ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดอ่างทอง นั้น ในงานได้มีการนำสินค้าของดีเมืองอ่างทองมาจำหน่ายในราคาถูกมากมาย โดยแบ่งเป็นโซนคือ โซนสินค้า OTOP มีอาหารเครื่องดื่ม สมุนไพร เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและขอใช้ของตกแต่งของที่ระลึกต่างๆ โซนตลาดย้อนยุค มีอาหารพื้นบ้านมาจำหน่ายกว่า 35 ร้านค้า เช่นกาแฟโบราณ หอยทอด ผัดไทยโบราณ โซน OTOP ชวนขิมมีร้านอาหารอร่อยถูกหลักอนามัยมาจำหน่าย เช่นส้มตำแสวงหา ขนมจีนแสวงหา ข้าวเม่าเงินแสน และยังมีอีกหลายอย่าง และโซนสปา มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สปาและสมุนไพร มีนวดแผนโบราณมาบริการทุกวันของงาน จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวอ่างทองและใกล้เคียงมาเที่ยว มาชม มาซื้อสินค้าราคาถูกได้ทุกวันในงาน

Read More >>

จังหวัดอ่างทอง ขอเชิญร่วมชมการออกสลากกาชาดการกุศล

20 February 2017

นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า จังหวัดอ่างทองได้กำหนดจัดงานกาชาดประจำปี 2560 โดยในปีนี้ใช้ชื่องานว่า อ่างทองรำลึก 31 ปีใต้ร่มพระบารมีองค์ภูมิพล ในงานกำหนดจัดให้มีการจำหน่ายฉลากกาชาดการกุศลเพื่อหารายได้สมทบเข้ากิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ในการนำไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนต่างๆ โดยกำหนดออกฉลากกาชาดในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณเวทีกลางหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านเข้ารวมรับชมการออกฉลากกาชาดการกุศลในครั้งนี้ และขอเชิญชมสินค้าต่างๆ การแสดงนิทรรศการ การแสดงเรือไฟ และร่วมกิจกรรมเกมการแข่งขันในงานได้ทุกวันตั้งวันนี้จนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจัดงาน

Read More >>

รัฐบาลเห็นชอบข้อเสนอของผู้ชุมนุมคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่ พร้อมปล่อยตัวแกนนำ

20 February 2017

พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการหารือร่วมกับ แกนนำเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหินและเครือข่ายคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่ ว่า หลังจากควบคุมตัวแกนนำ. ก็ได้นำข้อมูลทั้งหมด ส่งให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พิจารณาเรียบร้อยแล้ว ได้ข้อสรุปว่า จะทำการแจ้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิต หรือ กฟผ. ให้ปรับปรุงการทำรายงานวิเคราะห์ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือ EIA และรายงานผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงการดำเนินโครงการ หรือ EHIAใหม่ทั้งหมด โดยจัดทำใหม่ให้มีความชัดเจนมากขึ้น อยู่ภายใต้ ความเห็นชอบของคณะกรรมการไตรภาคี และยืนยันว่าจะเป็นการปรับปรุงให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เบื้องต้นจะทำการแจ้งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้รับทราบในการประชุมวันที่ 21 ก.พ. นี้ อย่างไรก็ตาม ขอย้ำว่ารัฐบาลมีความเป็นห่วงประชาชน แต่การเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าในฝั่งอันดามัน จะยังคงต้องดำเนินการต่อไป

Read More >>

รมต.สนย. มั่นใจเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ช่วยขับเคลื่อนประเทศระยะยาว

20 February 2017

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ประเทศไทย 4.0 เป็นแนวคิดของรัฐบาลนำพาประเทศไทยไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโยลีสมัยใหม่ ซึ่งจะเป็นการพลิกโฉมประเทศไทยทั้งโครงสร้างพื้นฐานยุคใหม่ การพัฒนาคน และกฎหมายต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งถือเป็น 1 ในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโยลีสมัยใหม่ จากทั้งหมด 15 โครงการ เช่น การยกระดับสนามบินอู่ตะเภา เป็นสนามบินนานาชาติ เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางด้านการบินและการท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่ภาคตะวันออก //การพัฒนาแหลมฉบังให้เป็นท่าเรือศูนย์กลางในการเปลี่ยนถ่ายกระจายสินค้า และการผลิตของภูมิภาคอินโดจีน //รถไฟรางคู่เชื่อมโยงทุกภุมิภาค //การพัฒนาเมืองใหม่ //การพัฒนาอุตสาหกรรมชั้นสูง ทั้งนี้นโยบายดังกล่าวไม่ได้มองเพียงแค่ตลาดในประเทศ แต่ได้มองถึงศักยภาพของตลาดในประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะกลุ่ม CLMV คือลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม ซึ่งถือเป็นพื้นทีสำคัญที่รัฐบาลจะจัดพื้นที่ดังกล่าวเป็นศูนย์กลางการผลิตชั้นสูง และจัดทำโครงการโครงสร้างพื้นฐานสู่ประเทศเพื่อนบ้านให้เป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้า ดังนั้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 ทุกคนต้องพยายามปรับเปลี่ยนตนเองให้สอดรับกับในอนาคต ที่รัฐบาลจะส่งเสริมให้ทุกคนสามารถพัฒนาสินค้าออกสู่ตลาดโลก รวมถึงการมีอุตสาหกรรมใหม่ที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศชั้นนำในภูมิภาคต่อไป

Read More >>

แข่งขันปลอกได้เอาไป (ปลอกไข่นกกระทา)

20 February 2017

กิจกรรม “ปลอกได้เอาไปเลย” ในงานกาชาดและของดีเมืองอ่างทอง ประจำปี 2560 เป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก งานกาชาดและของดีเมืองอ่างทอง ประจำปี 2560 ปีนี้ ที่กำลังจัดอยู่ในตอนนี้ กิจกรรม “ปลอกได้เอาไปเลย” ถือเป็นกิจกรรมที่สร้างความสนใจให้กับประชาชนเป็นจำนวนมาก คือ ปลอกไข่นกกระทา โดยประชาชนที่จะเข้าร่วมปลอกไข่ ซื้อบัตร 20 บาท และเข้าปลอกไข่นกกระทาต้มที่จัดเตรียมในเวลา 3 นาที เจ้าหน้าที่จะเปิดเพลงเป็นสัญญาณ ในการเริ่มปลอกไข่ พอเพลงจบก็คือหมดเวลา ใครปลอกได้เท่าไรก็เอากลับบ้านไป โดยเจ้าหน้าที่ก็เตรียมถุงใส่ไว้ให้พร้อม บางคนปลอกช้าก็ได้น้อยประมาณ 10 กว่าใบ ใครที่เร็วหน่อยก็ได้ประมาณ 30 – 40 ใบเลยทีเดียว กิจกรรมนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากฟาร์มนกกระทาอเนกฟาร์ม ที่นำไข่นกกระทามาให้ฟรีๆ กว่าจำนวน 1 หมื่นใบ โดยค่าบัตรที่จำหน่ายได้ก็นำรายได้ไปสบทบให้เหล่ากาชาดอ่างทอง ในการไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนต่อไป งานกาชาดและของดีเมืองอ่างทอง จัดระหว่างวันที่ 17 – 26 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรม เกมต่างๆ ก็จัดทุกวันตั้งแต่เวลา 17.00 นาฬิกาเป็นต้นไป เกมการแข่งขันก็เปลี่ยนไปทุกวันไม่ซ้ำกัน แต่ทุกเกมประชาชนที่เข้าร่วมก็จะได้ประโยชน์ทุกเกม

Read More >>

รับบริจาคอะลูมิเนียมทำขาเทียมพระราชทาน

20 February 2017

นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง ได้รับมอบหมายจากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินโครงการรับบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ประจำปี 2560 เพื่อรวบรวมอะลูมิเนียมที่เหลือใช้หรือไม่ได้ใช้ประโยชน์จากประชาชนไปมอบให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี เพื่อเป็นต้นทุนในการจัดทำขาเทียมให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุต่อไป สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง จึงขอเชิญชวนหน่วยงานราชการและชุมชนเข้าร่วมโครงการ โดยสามารคบริจาคอะลูมิเนียมได้ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 3 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Read More >>

ผลการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นประจำปี 2559 จังหวัดอ่างทอง

20 February 2017

นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดอ่างทองได้แจ้งให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำ ส่งให้จังหวัดพิจารณาทำการคัดเลือกเพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2559 นั้น บัดนี้คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ทำการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นแล้วจำนวน 3 ราย ประกอบด้วย พ.ต.อ.ชูตระกูล ยศมาดี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอ่างทอง นายรณชัย นิ่มกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษชัยชาญ และนางสาวสุดารัตน์ คล่องณรงค์ พนักงานพิมพ์ ส.3 จากโรงพยาบาลอ่างทอง

Read More >>

อ่างทองประกาศปิดศูนย์บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้

20 February 2017

ตามที่จังหวัดอ่างทอง ได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ เพื่อรวบรวมความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนและได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตรศรัทธาร่วมบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย โดยเริ่มเปิดศูนย์มาตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2560 นั้น บัดนี้สถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ ได้กลับเข้าสู่สภาพปกติแล้ว ประกอบกับจังหวัดอ่างทองได้นำสิ่งของและเงินที่ได้รับบริจาคส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยแล้ว โดยมียอดเงินบริจาคจำนวน 1,381,998.41 บาท และสิ่งของคิดเป็นมูลค่า 200,000.-บาทเศษ โดยจังหวัดอ่างทองได้ประกาศปิดศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 แล้ว

Read More >>