มหาดไทย แจ้งจังหวัดและอำเภอ เตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

20 February 2017

นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า หลังจากกระทรวงฯได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้เป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ขณะนี้ได้แจ้งให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมโดยพิจารณาคัดเลือกวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม สมพระเกียรติ รวมทั้งให้จังหวัดจัดเตรียมข้อมูลภาพพระราชประวัติและภาพพระราชกรณียกิจที่สำคัญ ทั้งหมดจะเป็นกิจกรรมที่จะจัดขึ้นพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ และเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตามรับชมการถ่ายทอดพระราชพิธี ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ทุกจังหวัดจะมีการติดตั้งจอ LED ขนาดใหญ่ เพื่อให้ประชาชนที่มาร่วมงานได้รับชม ณ สถานที่จัดงานของจังหวัด พร้อมแจกจ่ายแผ่นพับพระราชประวัติให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมพิธีด้วย

Read More >>

รัฐบาล ยืนยันควบคุมแกนนำคัดค้านโรงไฟฟ้าเป็นไปตามกฎหมาย

20 February 2017

พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าควบคุมตัวแกนนำผู้ชุมนุมคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินบริเวณทำเนียบรัฐบาล จำนวน 3 คน ว่า เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย เพราะแม้เจ้าหน้าที่จะพูดคุยเพื่อเจรจาให้ยุติการชุมนุมหรือให้ไปชุมนุมในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายตั้งแต่เมื่อวานนี้ แต่ไม่เป็นผล ผู้ชุมนุมกลับใช้กำลังกดดันเจ้าหน้าที่และแสดงเจตจำนงที่จะปักหลักชุมนุม พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนให้มาร่วมชุมนุมเพิ่มเติมด้วย ซึ่ง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 มีรายละเอียดที่ชัดเจนอยู่แล้วว่า ผู้ที่ประสงค์จะชุมนุมต้องปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างไร และทำเนียบรัฐบาลก็เป็นพื้นที่ต้องห้ามตามกฎหมาย แต่เจ้าหน้าที่ได้จัดสถานที่สำหรับการชุมนุม เพื่อให้เกิดความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ นี้ ศาลแพ่งได้นัดไต่สวนผู้จัดการชุมนุม ตามที่เจ้าหน้าที่ได้ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ยุติการชุมนุม เพราะมีการทำผิดเงื่อนไข

Read More >>

อ่างทอง สั่งตรวจสอบหนี้สินเกษตร

20 February 2017

นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร กรณีสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) จังหวัดอ่างทอง โดยมีผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ อัยการจังหวัด อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอทุกอำเภอ ประธานชมรมธนาคารไทยจังหวัดอ่างทอง ผู้แทนสหกรณ์การเกษตร และหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมประชุม เรื่องการพิจารณาถึงแนวทางการตรวจสอบสภาพหนี้สินของเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ตัวแทนเกษตรกรและธนาคารได้ร่วมกันตรวจสอบหนี้สินของเกษตรให้ตัวเลขนั้นตรงกัน เพื่อจะได้นำมาหารือถึงแนวทางช่วยเหลือต่อไป

Read More >>