อบจ.อ่างทอง เร่งกำจัดวัชพืชในคลอง เปิดทางน้ำให้ชาวนาได้ทำนา

22 February 2017

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นำเครื่องมือหนังรถแบ็คโฮลงพื้นที่กำกัดวัชพืชในคลองส่งน้ำ เพื่อเปิดทางน้ำให้ชาวนา หลังได้รับร้องเรียนว่าชาวนาไม่มีน้ำทำนา รถแบ็คโฮขนาดใหญ่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง กำลังเร่งกำจัดวัชพืช ผักตบชวา ที่มีอยู่หนาแน่นในคลองส่งน้ำ เพื่อเปิดทางให้น้ำได้ไหลอย่างสะดวก เพื่อที่ชาวนาจะได้มีน้ำใช้ในการทำนา หลังจากที่ได้รับการร้องขอจากพื้นที่ในหลานพื้นที่ทั่วจังหวัดอ่างทอง นายสุรเชฐ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ในการปลูกข้าวนาปังรอบนี้ จังหวัดอ่างทองมีการปลูกข้าวกันจำนวนกว่า 1 แสน 8 หมื่นไร่ ซึ่งปัญหาที่ประสบในขณะนี้ คือในบางพื้นที่ก็ไม่มีน้ำไปเลี้ยงในคลองส่งน้ำ ในขณะที่ในบางพื้นที่มีน้ำเลี้ยงในคลองส่งน้ำแต่น้ำไหลผ่านได้ช้า เนื่องจากในคลองส่งน้ำมีวัชพืชหนาแน่นมาก ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ต้องนำรถแบ็คโฮที่มีอยู่จำนวน 5 คัน ออกไปขุดลอกวัชพืช ผักตบชวาในคลองส่งน้ำทุกวัน ไม้เว้นแม้แต่วันหยุด เพื่อให้น้ำนั้นไหลได้คล่องตัวทันต่อความต้องการของเกษตรกรในการใช้ทำนา สำหรับภาพรวมของสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ในขณะนี้ยังถือว่ายังไม่ถึงขั้นที่แล้งมาก มีเพียงบางพื้นที่ที่อาจมีการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคและบริโภคบ้าง แต่ก็ไม่มาก ในส่วนพื้นที่ที่ทำเกษตรกรรมและทำนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ก็ได้ประสานกับชลประทานจังหวัด ในจ่ายน้ำให้เกษตรกรแบบเป็นรอบเวรกันไป เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอต่อไป

Read More >>

ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศ เดินทางมาสักการะพระบรมศพ

22 February 2017

เมื่อวานนี้เป็นวันที่ 111 ที่สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะ พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง แม้ในวันนี้จะมีสภาพอากาศค่อนข้างร้อน แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับประชาชนที่มีความมุ่งมั่นจะเดินทางมากราบสักการะพระบรมศพ อย่างไรก็ตามตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชน มารอเข้าถวายสักการะพระบรมศพอย่างไม่ขาดสาย โดยยอดเมื่อเช้ามีประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพแล้วกว่า 12,000 ราย นอกจากนี้ประชาชนยังใช้โอกาสดังกล่าวร่วมชมนิทรรศการ “เย็นศิระ เพราะพระบริบาล” ที่เปิดให้ประชาชนได้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยผู้ที่มาชมนิทรรศการ จะได้รับแจกการ์ดขนาดเท่าบัตรเอทีเอ็ม ด้านหน้าเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวง รัชกาลที่ 9 ด้านหลังเป็นพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสของในหลวง รัชกาลที่ 9 ซึ่งมีทั้งหมด 89 แบบ ไม่ซ้ำกัน เพื่อให้ประชาชนเก็บไว้เป็นที่ระลึก เป็นมงคลแก่ชีวิตด้วย

Read More >>

คสช. มีมติให้ใช้มาตรา 44 แก้ทุจริตสอบคัดเลือกงานบุคคลส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ

22 February 2017

พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาปัญหาการขับเคลื่อนการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น ซึ่งพบว่าในอดีตที่ผ่านมามีปัญหาทุจริตจำนวนมาก โดยเฉพาะการสอบคัดเลือกซึ่งแต่ละครั้งมีผู้สนใจสมัครสอบจำนวนมาก จึงเป็นเหตุให้มีปัญหาการทุจริตข้อสอบเกิดขึ้น ขณะเดียวกันบางพื้นที่ไม่มีนักวิชาการที่จะสามารถออกข้อสอบได้ และบางพื้นที่เปิดสอบไม่พร้อมกันทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ คสช.จึงใช้มาตรา 44 จัดตั้งคณะกรรมการกลาง 17 คน ทำหน้าที่ออกข้อสอบโดยให้มีข้อสอบเพียงฉบับเดียว และเปิดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบการทุจริต ที่สำคัญ คือ ข้อสอบเป็นกลาง มีมาตรฐาน และไม่สิ้นเปลืองงบประมาณ

Read More >>

อ่างทองทำ MOU รณรงค์ลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

22 February 2017

จังหวัดอ่างทองจัดทำพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU รณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร มีหน่วยงาน โรงเรียน องค์กรปกครองท้องถิ่น 120 แห่งร่วมลงนาม เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 นายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อรณรงค์ลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ที่ห้องประชุมขุมทรัพย์ความรู้อ่างทอง(AHAP) เทศบาลเมืองอ่างทอง ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองจัดขึ้น เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกให้หน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมมือกันรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงอันตรายของที่เกิดจากการนำเอาโฟมมาเป็นภาชนะในการบรรจุอาหาร ซึ่งก็หน่วยงานราชการต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดจำนวน 120 หน่วยงานร่วมลงนามในครั้งนี้

Read More >>