อ่างทองจัดพิธี มอบทอง ให้ผู้ที่สลากกาชาด

28 February 2017

วันนี้(28 กุมภาพันธ์ 2560) นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้ร่วมกันมอบทองคำแท่งหนัก 20 บาท ให้กับผู้ที่ถูกสลากกาชาดรางวัลที่ 1 และผู้ถูกสลากกาชาดรางวัลที่ 2 ที่ 3 และรางวัลอื่นๆ ตามที่จังหวัดอ่างทองได้ทำการออกสลากกาชาดไปเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 โดยรางวัลที่ 1 ทองคำแท่งหนัก 20 บาท คือหมายเลข 78846 และผู้ที่ได้รางวัลคือ นางสาวธนูทอง ประชาชนะชัย อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ 29/1 ม.1 ต.ป่างิ้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่ อบต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง ซึ่งได้ซื้อสลากกาชาดจาก อบต.ที่ได้รับจัดสรรมาในจำนวน 3 ใบ นอกจากนี้ยังทำการมอบรางวัลทองคำหนัก 5 บาท ทองคำหนัก 1 บาท ให้กับผู้ที่ถูกรางวัลที่ 2 และ 3 และรางวัลอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่ง สำหรับประชาชนที่ถูกรางวัลและยังไม่ได้ไปรับรางวัล ก็ขอให้ไปติดต่อรับได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองได้ทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Read More >>

อ่างทองจัดโครงการวันพุธวันกีฬาประจำปีงบประมาณ 2560

28 February 2017

นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า จังหวัดอ่างทองได้จัดโครงการวันพุธวันกีฬาจังหวัดอ่างทองประจำปีงบประมาณ 2560 ขึ้นในระหว่างวันที่พุธที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2560 รวม 29 ครั้ง ระหว่างเวลา 16.00 – 17.00 นาฬิกา ที่บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองหลังเก่า โดยมีวัตถุประสงคืเพื่อสร้างเสริมให้เจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัดอ่างทองมีสุขภาพพลานามัยที่ดี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจะเริ่มกิจกรรมในครั้งแรกในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 จึงขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจทุกคนที่ไม่ได้ติดภาระหน้าที่ในการให้บริการหรือภาระหน้าที่ที่สำคัญเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน

Read More >>

อ่างทองเตรียมแผนออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขประจำปีงบประมาณ 2560

28 February 2017

นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า จังหวัดอ่างทองได้จัดทำโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อเสริมสรางความเข้าใจของประชาชนในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ่างทองประจำปีงบประมาณ 2560 และเพื่อเป็นการพบปะประชาชน ดูแลความเดือดร้อนของประชาชน โดยการนำหน่วยงานที่ให้บริการไปให้บริการประชาชนในพื้นที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 กำหนดออกหน่วยเคลื่อนที่จำนวน 7 ครั้งอำเภอละ 1 ครั้งๆ แรกกำหนดวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ วัดตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ก็ขอเชิญชวนประชาชนตำบลตลาดใหม่ และประชาชนใกล้เคียงไปใช้บริการได้ในวันเวลาดังกล่าว

Read More >>

คณะกรรมการประเมิน อสม.ดีเด่น ระดับชาติ ลงพื้นที่ประเมิน อสม.ที่อ่างทอง

28 February 2017

วันที่ 27 ก.พ.2560 ที่ผ่านมา นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและคณะกรรมการประเมิน อสม.ดีเด่น ระดับชาติ เดินทางไปที่ศาลาเอนกประสงค์พระตำหนักคำหยาด หมู่ที่ 1 ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เพื่อประเมิน อสม.ดีเด่นระดับภาคกลาง สาขาบริการใน ศสมช.และการสร้างหลักประกันสุขภาพ ( อสม.รัตนา สุจำเนียร ) โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและนายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขในจังหวัดอ่างทองร่วมให้การต้อนรับ โดยนางรัตนา สุจำเนียร อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น ระดับภาคกลาง บรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์ ศสมช.หมู่ที่ 1 ตำบลคำหยาดและการสร้างหลักประกันสุขให้คณะกรรมการได้รับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมิน อสม.ดีเด่น ระดับชาติต่อไป

Read More >>

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ พัฒนาระบบน้ำตามศาสตร์พระราชา

28 February 2017

หม่อมราชวงศ์ ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ กล่าวถึงผลการดำเนินงานปี 2559 ว่า ในพื้นที่ต้นแบบ 5 จังหวัด คือ น่าน อุดรธานี กาฬสินธุ์ อุทัยธานี และเพชรบุรี ที่เริ่มต้นด้วยการพัฒนาระบบน้ำตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้เกษตรกรมีโอกาสทางอาชีพเพิ่มมากขึ้น พบว่า ในปี 2559 สามารถเพิ่มพื้นที่รับน้ำได้อีก 3,828 ไร่ ซึ่งผลจากการจัดการน้ำช่วยให้มีพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นในช่วงหน้าแล้ง ทำให้ชุมชนในพื้นที่ต้นแบบมีรายได้จากการเกษตรเพิ่มขึ้น โดยชาวบ้านในพื้นที่ต้นแบบเดิม 5 จังหวัด จำนวน 3,398 ครัวเรือน มีรายได้เพิ่มขึ้น 118.7 ล้านบาท เฉลี่ยครัวเรือนละ 35,000 บาท ส่งผลให้ประชากรในพื้นที่ต้นแบบพ้นจากเส้นความยากจนตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐานหรือครัวเรือนพ้นความยากจนเพิ่มขึ้น 217 ครัวเรือน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16

Read More >>