รองนายกฯ ระบุเทศกาลสงกรานต์ปีนี้เน้นสืบสานประเพณีไทย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ทุกชีวาปลอดภัย

31 March 2017

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการจัดงานสงกรานต์ ปีนี้ ว่า จากการหารือร่วมกันได้ข้อสรุปว่า การจัดงานสงกรานต์ปีนี้รูปแบบการจัดงานจะเป็นแบบไทยๆ ภายใต้สโลแกน “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ทุกชีวาปลอดภัย” ซึ่งจะรณรงค์ให้ สืบสานประเพณีสงกรานต์แบบไทยๆ ที่สืบทอดกันมานาน ใช้น้ำอย่างประหยัด ตลอดจนคำนึงถึงความปลอดภัยโดยเฉพาะการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งการจัดกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆ ก็ขอให้มีความระมัดระวัง กำหนดมาตรการ ให้มีความระมัดระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ หรือทะเลาะวิวาท ส่วนการสั่งการและการจัดกิจกรรมต่างๆ ก็ขอให้ผู้จัดงานดูถึงความเหมาะสมกับประเพณีอันดีงามของไทย นักท่องเที่ยวที่เข้ามาต่างก็ชื่นชมและต้องการมาดูประเพณีอันดีงามของไทย อย่างไรก็ตามแม้ว่าขณะนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงพระราชพิธีสำคัญ เชื่อว่าไม่มีผลกระทบกับนักท่องเที่ยวเพราะสถานการณ์ก็ผ่อนคลายมามากแล้ว เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลลอยกระทง หากใครจะจัดกิจกรรมที่เหมาะสมก็สามารถดำเนินการได้ ส่วนที่มีการชักชวนให้คนไทยไปเที่ยวต่างประเทศนั้น รัฐบาล สนับสนุนมาตลอดให้คนไทยท่องเที่ยวภายในประเทศ เพราะประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่น่าสนใจ พลเอก ธนะศักดิ์ ยังกล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลอนุมัติงบประมาณ 300 ล้านบาท เพื่อจัดการแข่งขันจักรยานยนต์โมโตจีพี ว่า รัฐบาลสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้ปีละ 100 ล้านบาทเป็นเวลา 3 ปี ซึ่งผลที่จะได้รับ เชื่อว่า จะทำให้ประชาคมโลกรู้จักประเทศไทยมากขึ้นและเป็นผลดีกับประเทศไทย ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในประเทศมากขึ้น เป็นการสร้างชื่อเสียงและสร้างรายได้เข้าประเทศ

Read More >>

กระทรวงคมนาคมเร่งผลักดันเปิดด่านข้ามที่สะพานมิตรภาพแม่น้ำเมยแห่งที่ 2

31 March 2017

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธาน ในพิธีเทคอนกรีตจุดเชื่อมต่อสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ว่า ตามแผนโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 130 และก่อสร้างสะพานมิตรภาพสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รวมทั้งอาคารด่าน หรือ (Border Control Facilities) ที่อำนวยความสะดวกให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีภารกิจรับผิดชอบการตรวจผ่านแดน เข้ามาใช้สถานที่ปฏิบัติงานให้บริการประชาชนร่วมกัน เช่น กรมศุลกากร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมปศุสัตว์ เป็นต้น จะเปิดให้บริการได้ในปี 2562 แต่เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามแดน จึงมีการหารือกับฝ่ายเมียนมา จะเปิดให้บริการข้ามแดนชั่วคราวภายในปี 2561 ควบคู่กับการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนระหว่างไทย-เมียนมา ภายใต้กรอบอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เนื่องจากการข้ามผ่านแดนจะต้องมีกฎระเบียบร่วมกันแลกเปลี่ยนสิทธิการจราจรข้ามแดนในการขนส่งสินค้าเดินทางระหว่างกันสะดวกมากขึ้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ยังเปิดเผยถึงแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตเศรษฐกิจแม่สอดจังหวัดตาก ว่า ขณะนี้กระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท่าอากาศยานแม่สอดด้วยการขยายทางวิ่งทางขับเพื่อรองรับอากาศยานขนาดใหญ่ รวมถึงการพัฒนารถไฟทางคู่เชื่อมตะวันออก-ตะวันตก ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาจากนครสวรรค์ไปแม่สอด รวมถึงการพิจารณาก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หรือ มอร์เตอร์เวย์เส้นทางตาก-แม่สอด เพื่อช่วยลดอุบัติเห็นในการเดินทาง

Read More >>

จ้างแรงงานเด็กเพิ่มโทษปรับหนัก

31 March 2017

ตามที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้เสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานแทนกฎหมายฉบับเดิมที่ใช้บังคับมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ขณะนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) แล้ว สาระสำคัญที่ได้เพิ่มเติมในกฎหมายฉบับนี้คือการเพิ่มอัตราโทษสำหรับความผิดเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็ก 3 กรณีด้วยกัน คือกรณีแรก การจ้างแรงงานเด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่า 15 ปี เข้าทำงานในงานทั่วไป งานเกษตรกรรม จ้างเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี ทำงานในงานขนถ่ายสินค้าทางทะเล และจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานในงานประมงทะเล โทษสำหรับความผิดดังกล่าวคือปรับตั้งแต่ 400,000 บาท ถึง 800,000 บาท ต่อลูกจ้างหนึ่งคน หรือจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งปรับทั้งจำ กรณีที่สองการจ้างให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานในงานที่เป็นอันตราย เช่น งานปั๊มโลหะ งานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ และกรณีสุดท้ายคือการจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานในสถานที่ต้องห้าม เช่น ทำงานโรงฆ่าสัตว์ สถานที่เล่นพนัน สถานประกอบกิจการที่เกี่ยวกับการแปรรูปสัตว์น้ำ ในเรือประมงมีอัตราโทษปรับตั้งแต่ 400,000 บาท ถึง 800,000 บาท ต่อลูกจ้างหนึ่งคน หรือจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือทั้งปรับทั้งจำ นอกจากนี้กรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานอันตรายหรือสถานที่ที่ห้ามเด็กทำจนเป็นเหตุให้ลูกจ้างเด็กได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ หรือถึงแก่ความตายนายจ้างจะได้รับโทษเพิ่มมากขึ้นคือ ปรับตั้งแต่ 800,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท ต่อลูกจ้าง…

Read More >>

กาชาดอ่างทอง รับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

31 March 2017

นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้กำหนดจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและทรงเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2560 โดยกำหนดจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยโลหิตที่รับบริจาคจะนำส่งธนาคารเลือก โรงพยาบาลอ่างทอง สำหรับใช้ช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเลือกต่อไป

Read More >>

อ่างทองเตรียมจัดงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

31 March 2017

นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ตรงกับวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันระลึกถึงวันคล้ายวันพระราชสมภพของรัชกาลที่ 3 ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงบ้านเมือง ทั้งด้านการศาสนา การศึกษา และอีกมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ อีกทั้งพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ซึ่งเรียกว่า “เงินถุงแดง” ทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาเอกราชได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยเหตุนี้ ทางราชการจึงถือเป็นวันสำคัญของชาติ เพื่อให้รัฐบาล และประชาชนชาวไทยได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อราษฎรและแผ่นดินไทย จังหวัดอ่างทองกำหนดจัดงานวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 นาฬิกา ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง ในงานจัดให้มีพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ การกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ จึงขอเรียนเชิญข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ไปร่วมงานโดยพร้อมเพียงกัน

Read More >>

อ่างทองเตรียมจัดงานวันข้าราชการพลเรือน

31 March 2017

นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า วันข้าราชการพลเรือนตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี ทั้งนี้สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช 2471 ซึ่งเป็นการจัดระเบียบข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เป็นมาตรฐาน มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2471 จึงได้ถือวันที่ 1 ของทุกปีเป็นวันข้าราชพลเรือนตั้งแต่นั้นมา มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของข้าราชการในการเป็น ผู้ให้บริการ ที่ต้องเสียสละ และอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม และเพื่อให้ข้าราชการได้ตระหนักถึงเกียรติ หน้าที่ ในความเป็นข้าราชการ จังหวัดอ่างทองได้กำหนดจัดงานวันข้าราชการพลเรือนขึ้นในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 นาฬิกาเป็นต้นไป ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง กิจกรรมในงานประกอบด้วยการอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน การอ่านสารของนายกรัฐมนตรี การมอบรางวัลให้กับข้าราชการพลเรือนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2559

Read More >>

ผู้ว่าอ่างทองสั่งหน่วยงานทำ 5 ส.ทุกเดือน

31 March 2017

นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า จังหวัดอ่างทอง โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง ได้จัดทำโครงการ “อ่างทองเมืองสะอาด น่าอยู่ น่าเที่ยว” เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดำเนินงานดูแลสภาพภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะ ถนนหนทาง และสถานที่ราชการให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยกำหนดให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ทำกิจกรรม 5 ส. ในทุกวันพุธที่ 2 ของเดือน เพื่อดูแลและปรับปรุงพื้นที่และสถานที่ราชการที่รับผิดชอบให้เป็นไปด้วยความสะอาดและเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลา หน่วยงานที่มีความรับผิดชอบในเรื่องของการดูแลทำความสะอาดสถานที่สาธารณะต่างๆ ก็ขอให้ดูแลในส่วนที่รับผิดชอบให้ดี

Read More >>

กรมการขนส่งทางบก ระบุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รถโดยสารทุกคันต้องมีความปลอดภัย

31 March 2017

พันเอกสุวิทย์ เกตุศรี รองผู้บัญชาการ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2รอ.) นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วย พลตำรวจตรีจิรสันต์ แก้วแสงเอก ผู้บังคับการตำรวจจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และพลตำรวจเอกอำนาจ อันอาตม์งาม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด ร่วมประชุมชี้แจงความพร้อมการนำรถตู้โดยสารสาธารณะเข้าสถานีปลายทาง (ต่างจังหวัด) รวมถึงมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 โดยภายหลังจากการย้ายจุดจอดรถตู้โดยสารสาธารณะกรุงเทพฯ – ต่างจังหวัด เข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ ทั้ง 3 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ยังให้แต่ละจังหวัดดำเนินมาตรการเข้มงวดให้รถตู้โดยสารภายในจังหวัดเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารเป็นจุดรับส่งเช่นเดียวกับในส่วนกลาง หรือหากมีการใช้พื้นที่อื่นเป็นจุดจอดต้นทาง ปลายทางให้จัดทำบัญชีสถานที่ดังกล่าวไว้เป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารชั่วคราว ซึ่งบริเวณจุดจอดดังกล่าวต้องมีมาตรฐานความปลอดภัย มาตรการดูแลอำนวยความสะดวก เช่นเดียวกับสถานีขนส่งผู้โดยสาร เช่น มีป้ายอัตราค่าโดยสาร ตารางการเดินรถ ที่พักผู้โดยสาร ที่พักพนักงานขับรถ ห้องสุขา เป็นต้น โดยปัจจุบันมีกำหนดสถานที่เป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารชั่วคราวปลายทางแล้วจำนวน 29 จังหวัด

Read More >>

แนวทางบรรเทาความเดือนร้อนรถตู้โดยสารสาธารณะในช่วงการจัดระเบียบ

31 March 2017

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวถึงกรณีที่สมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ ว่า กรณีการยึดใบอนุญาตขับรถ ได้ประสานความร่วมมือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อพิจารณาให้ใช้บทลงโทษอื่นแทน ในกรณีที่เป็นรถโดยสารสาธารณะฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก เนื่องจากจะต้องติดตั้งระบบ GPS Tracking พร้อมใช้ใบอนุญาตขับรถแสดงตัวตนคนขับรถ ซึ่งรถโดยสารสาธารณะทุกคันจะติดตั้งครบถ้วนภายในปี 2560 และรถตู้โดยสารสาธารณะหมวด 2 (เส้นทางกรุงเทพ-ต่างจังหวัด) ทุกคันต้องติดตั้งให้ครบถ้วนทุกคันภายใน 31 มีนาคม นี้ ปัจจุบันมีจำนวนรถตู้โดยสารสาธารณะ หมวด 2 ติดตั้ง GPS ไปแล้วกว่าร้อยละ 76 ส่วนแนวทางการเปลี่ยนรถตู้โดยสารเป็นรถโดยสารขนาดเล็กที่เหมาะสมและปลอดภัย เบื้องต้นจะเป็นภาคสมัครใจ สำหรับผู้ประกอบการที่มีความพร้อม สามารถนำรถโดยสารขนาดเล็กมาเปลี่ยนแทนรถตู้โดยสารได้ทันที ทั้งนี้ผู้ประกอบการรถตู้ในปัจจุบัน ยังสามารถใช้รถตู้โดยสารสาธารณะต่อไปได้ตามเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการ นอกจากนี้ยังมีแนวทางบรรเทาความเดือดร้อนของเจ้าของรถด้วยการเชิญสถาบันการเงินมาเจรจาช่วยเหลือในระยะเร่งด่วน

Read More >>