นายกรัฐมนตรี ขอให้ประชาชนมั่นใจการสร้างความเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาล


พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่ารัฐบาลพยายามสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศ ทั้งการค้า การลงทุน และเอสเอ็มอี แต่วันนี้เศรษฐกิจอาจจะไม่ดีนัก ขอเวลารัฐบาลดำเนินการ ซึ่งรัฐบาลพยายามอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน 70 ล้านคนทั่วประเทศ ที่ผ่านมาอาจจะไม่ทั่วถึงประชาชนทุกคน แต่ขอให้ทุกคนอดทนเพื่ออนาคตของลูกหลาน และอยากให้มองว่า ปัญหาต่าง ๆ ที่ผ่านมาเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น สิ่งสำคัญที่สุด คือ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ความมีเสถียรภาพของรัฐบาล ทั้งการเมือง และความมั่นคง เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้น โดยเพราะเศรษฐกิจ พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะทำให้ดีที่สุด และขอให้ทุกคนมั่นใจกับการท่องเที่ยวและการบริการ ที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอย่างเข้มแข็ง เพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวใช้ศักยภาพของประเทศในทางภูมิรัฐศาสตร์ให้ได้ และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ไม่ว่าจะเป็นการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยใช้ทักษะที่ว่า ไทยแลนด์ พลัส วัน เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนสู่ประชาคมโลก เพื่อความสงบสุขของประชาคมโลกในอนาคต ดังนั้น ขอให้ทุกคนช่วยกันดูแลเฝ้าระวังเหตุร้ายให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน โดยรัฐบาลพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะทำให้ทุกอย่างอยู่ในสถานการณ์ปกติ วางอนาคตอย่างยังยืนให้ได้โดยเร็ว