ยืนยันรัฐบาลไม่มีนโยบายยกเลิกโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค


ทันตแพทย์อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ โฆษกสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ชี้แจงกรณีที่มีกระแสข่าวว่ารัฐบาลจะยกเลิกโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ว่า ขอยืนยันว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง เพราะรัฐบาลไม่เคยมีแนวคิด หรือไม่มีนโยบายที่จะยกเลิกโครงการดังกล่าว อีกทั้งยังพัฒนาให้โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคดีขึ้นตามลำดับ โดยล่าสุดคณะรัฐมนตรี เพิ่งมีมติอนุมัติงบประมาณให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2561 ซึ่งได้รับเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2560 ถึงร้อยละ 4.28 หรือคิดเป็นเงิน 7,088.29 ล้านบาท นอกจากนี้งบประมาณเหมาจ่ายรายหัวได้รับเพิ่มขึ้นเช่นกัน คือ 3,197.32 บาทต่อประชากร โดยได้รับเพิ่มขึ้นหัวละ 87.45 บาท เมื่อเทียบจากปี 2560 ที่ได้รับ 3,109.87 บาทต่อประชากร