รัฐบาลจัดสถานที่ให้ประชาชนร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ทั่วประเทศ


นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ว่า หัวใจของงานอยู่ที่ท้องสนามหลวง ซึ่งเป็นสถานที่จัดสร้างพระเมรุมาศและพระราชพิธี ผู้ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมจะมีเพียงจำนวนหนึ่งเท่านั้น ไม่ได้เปิดเป็นการทั่วไป ซึ่งทางราชการต้องคำนึงว่าประชาชนต้องการมีส่วนร่วม แต่คงไม่สามารถเปิดให้ไปถวายพระเพลิงบนพระเมรุได้ โดยสำนักพระราชวังจะเป็นผู้พิจารณาเชิญแขกที่ไปร่วมงานในบริเวณท้องสนามหลวง ส่วนประชาชนทั่วไป รัฐบาลจะจัดสถานที่ไว้รองรับประชาชนโดยเฉพาะ และให้กระทรวงมหาดไทยจัดทำซุ้ม ที่จะประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ ซึ่งได้รับพระบรมราชานุญาตให้ฉายภาพจริงจากพระบรมโกศ แจกจ่ายไปทั่วประเทศเหมือนกันทั้งหมด โดยกรุงเทพมหานครจะมีซุ้มใหญ่อยู่รอบท้องสนามหลวง เพื่อให้ประชาชนได้วางดอกไม้จันทน์ สวนส้มเล็ก จะกระจายอยู่ตามวัดต่างๆ และเมื่อใกล้ถวายพระเพลิงจริง เจ้าหน้าที่ก็จะไปเชิญดอกไม้จันทน์ตามซุ้มต่างๆ มารวมกัน เพื่อใช้ในการถวายพระเพลิง ส่วนต่างจังหวัด จะไม่มีการเชิญดอกไม้จันมาที่กรุงเทพฯ แต่พระถวายพระเพลิง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในแต่ละจังหวัด เช่นเดียวกับต่างประเทศ ส่วนปัญหาการจราจร ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายความมั่นคง รับหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อย
ส่วนวันหยุดราชการ เบื้องต้นกำหนดไว้วันที่ 26 ตุลาคม 2560 แต่จะมีการพิจารณาวันหยุดเพิ่มหรือไม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังประเมินว่าจะต้องประกาศวันหยุดเพิ่มหรือไม่ โดยขอเวลาประมาณ 4-5 เดือน จะมีความชัดเจนว่าจะหยุดเพิ่มหรือไม่
นายวิษณุ กล่าวว่า รัฐบาลเข้าใจว่าประชาชนต้องการมีส่วนร่วมในพระราชพิธีสำคัญในครั้งนี้ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงแนะนำให้ประชาชนทั่วไปประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ด้วยตัวเอง เพื่อเป็นสื่อในการแสดงความจงรักภักดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเจ้าหน้าที่จะรวบรวมดอกไม้จันทน์ตามวัดต่างๆ มาร่วมในการถวายพระเพลิงพระบรมศพด้วย