โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยืนยันรัฐบาลไม่ปกปิดเรื่องการจัดซื้อเรือดำน้ำ


พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงถึงการไม่แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีกรณี การจัดซื้อเรือดำน้ำของกองทัพเรือว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติจะมีเรื่องพิจารณา และเรื่องเพื่อทราบ จำนวน 40 ถึง 50 เรื่อง ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีการแถลงทุกเรื่อง แต่จะเลือกเฉพาะประเด็นที่น่าสนใจ อีกครั้งเรื่องดังกล่าวไม่มีการสอบถามจากสื่อมวลชนและการเสนอเข้ามาพิจารณาเป็นชั้นความลับ หรือ เอกสารมุมแดงที่จะเก็บทันทีหลังคณะรัฐมนตรี พิจารณาแล้วเสร็จ ยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีการปกปิด เนื่องจากเรื่องในชั้นความลับ สุดท้ายต้องมีการเปิดเผยเพื่อดำเนินการตามขั้นตอน โดยการจัดซื้อจัดจ้างเรือดำน้ำเป็นรูปแบบรัฐต่อรัฐ หรือจีทูจี กับประเทศจีน ที่ต้องมีการผูกพันงบประมาณข้ามปี